Program for lokalpolitisk nettverk (LPN) i Narvik

Program for lokalpolitisk nettverk (LPN) i Narvik 20. og 21. september. Velkommen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Tema:
Grønn vekst!
Miljø og verdiskaping

Sted: Rica Hotell Narvik
Tid: Lørdag 20.sept kl 15:00 — Søndag 21.sept kl 13:00
For: Troms og Nordland Venstre.

Innledere:
Trine Skei Grande
Arne Oscar Holm
Ole Bruseth
Monica Tjelmeland

Lørdag 20.september

15:00 Velkommen til Lokalpolitisk nettverk — ved Anja Johansen/ Irene Dahl
Presentasjon av opplegg

15:15 Grønn vekst! — ved Trine Skei Grande
Venstres miljøpolitikk
Venstres verdiskapingspolitikk

17:00 Veien til valgseier 2015 — ved Ole Bruseth og Monica Tjelmeland
Status valgkampplanlegging og nasjonal valgkamp
Huskeliste for lokalvalgkamp
Listestilling, nominasjon, programarbeid
Nettverksbygging og profilering

19:00 Mediekonkurransen

19:30 Lokale nettverkssamlinger i smågrupper
for kommunestyrerepresentanter i posisjon og opposisjon, lokallagsledere, kasserer, nettredaktører og så videre.

21:00 Middag

Søndag 21.september

09:00 Lokal politikkutvikling / Nordområdesatsning — ved Arne O.Holm

11:00 Programverksteder

12:00 Skoleringsverksteder:
Helst i grupper, men også mulig i plenum. Tilgjengelig opplegg:
– Bruk av stortingsgruppa
– Presse- og mediearbeid
– Alternativt budsjett i kommunen
– Verksted med PC: Lag kurs med studieplaner fra VO
– Verksted med PC: Publisering på www.venstre.no inkl sniktitt på nye www.venstre.no
– Verksted med PC: Bruk av medlemsregisteret

13:00 Avslutning og lunsj.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**