Større vekt på barnets beste

– Vi gleder oss over at Yalda og hennes familie nå får opphold, sier Venstres André N. Skjelstad, og viser til engangsløsningen som Venstre, KrF og regjeringspartiene fikk på plass for asylbarna. Nå ser Venstre fram til en varig løsning med et bedre regelverk hvor hensynet til barnets beste tillegges større vekt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Les også kronikk i Dagbladet av Venstreleder Trine Skei Grande: Barns beste skal få større vekt
Les også:-Ufravikelig krav fra Venstre og KrF

André N. Skjelstad

Foto: Rune Kongsro

– Vi gleder oss over at Yalda og hennes familie er en av de familiene som får bli som resultat av avtalen om asylfeltet som ble inngått mellom Venstre, KrF og regjeringspartiene, sier Venstres stortingsrepresentant André N. Skjelstad til Nordlys.

Nå ser Venstre fram til en forskriftsendring på utlendingsfeltet som tydeliggjør barnets beste for de barna som ikke omfattes av engangsløsningen.

– Det er viktig at vi nå også får på plass en varig løsning med et bedre og tydeligere regelverk som i større grad legger vekt på barnets beste i utlendingssaker, slik det også er enighet om i avtalen med regjeringspartiene, sier Skjelstad.

Enighet om større vekt på barns beste
Høringsrunden om forslaget til en varig løsning ble avsluttet i forrige uke. Høringsuttalelsene kan du lese her.

Abid Q. Raja

Foto: Venstre

– Det er en klar avtale med regjeringspartiene om at vi skal få på plass et bedre regelverk hvor det legges større vekt på hensynet til barnets beste enn under den rødgrønne regjeringen. Dersom høringsrunden avdekker at forslaget kke oppfyller denne intensjonen, må det få konsekvenser, sier Abid Raja til Dagbladet og viser til at Barneombudet er en viktig høringsinstans.

– Jeg regner med at justisministeren lytter til høringsrunden, sier han og viser til at hele poenget med en høringsrunde er å få innspill.

Les også: Enighet om avtale: Regelendring for asylbarna

Flere lengeværende asylbarn skal få opphold
Raja legger til at hensynet bak både engangsløsningen og den varige ordningen er at flere av de lengeværende asylbarna skal få bli i Norge og at barnets beste skal veie tyngre enn det har gjort fram til nå.

– Behandlingen av asylbarna er en rødgrønn unnlatelsessynd som de borgerlige partiene må rydde opp i. Vi trenger en endring av regelverket og vi trenger raskere saksbehandling. Den rødgrønne regjeringen lot barnefamilier leve alt for lenge i uvisshet, sier stortingsrepresentant Abid Raja.

Avtalen mellom Venstre, KrF og regjeringspartiene om utlendingsfeltet kan du lese her.

– Vi vil nå få et tydeligere regelverk som er lettere å praktisere for saksbehandlere, lettere å etterprøve og dermed bedre rettssikkerhet. Avtalen innebærer at den barnefaglige kompetansen styrkes i alle ledd og det kommer på plass en konkretisering av hvilke hensyn som skal tillegges når det gjelder barn. Også plikten til å begrunne vedtak når det gjelder barn blir utvidet. Formålet er åpenbart og tydeliggjort: Barns beste skal tillegges mer vekt enn i dag, sa Skei Grande da avtalen ble presentert 28. februar i år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**