Kan bli presset til køprising

Byrådspartiene er i mindretall i bystyret. Nå vil Venstre bruke situasjonen til å innføre køprising i Bergen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

 Julie Andersland er nestleder i Komité for miljø og byutvikling i bystyret.

Julie Andersland er nestleder i Komité for miljø og byutvikling i bystyret.

– Nå må Frp og Høyre velge. Ønsker de at vi skaper flertall med opposisjonspartiene, og at de får tredd tiltakene ned over hodene sine? Eller ønsker de å være med på å utforme tiltakene?

Sitatet stammer fra Venstres gruppeleder i Bergen bystyre, Julie Andersland, og gir nok gjenklang i toppetasjen til byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen (H) i rådhuset.

Da KrF trakk seg ut fra byrådssamarbeidet i juni, var byrådet plutselig i mindretall i bystyret. 26. august trommet Byluftlisten, KrF og Venstre sammen til pressekonferanse på Rådhuset, der de lanserte et grønt samarbeid i sentrum.

Nå kommer den første nøtten for byrådspartiene. Venstre vil ha et vedtak om køprising, som byrådet så langt har vært helt imot.

 Unødvendig biltrafikk må ned, krever Venstre.

Unødvendig biltrafikk må ned, krever Venstre.

Må ha køpris
I neste ukes bystyremøte kommer det en sak om trafikkutfordringene i Bergen. Her viser Venstre til at det er nødvendig å dempe veksten i biltrafikken, og at bare å satse på kollektivtilbudet ikke vil være nok. De fremmer imidlertid ingen forslag til vedtak i saken. Andersland sier at forslagene kommer.

– Vi skal først gå i dialog med andre partier for å komme frem til tiltak som vi kan få flertall for. Men det må innebære noe som reduserer unødvendig biltrafikk.

– Hvor aktuelt er det at køprising blir med?

– Jeg ser ikke for meg at Venstre kan gå for noe som ikke inneholder køprising. Men nå har vi først invitert de andre til å diskutere dette.

Omstridt tema
Køprising har vært et omstridt tema i bergenspolitikken i årevis.

Bergen Høyre har vært imot siden 2010. Tidligere byrådsleder Monica Mæland sto i front for motstanden mot det hun mente var et usosialt virkemiddel. Argumentet er at høyere bompenger i rushtiden vil gå ut over dem som har faste arbeidstider, og rammer de med lave lønninger hardest.

Den rødgrønne regjeringen støttet imidlertid køprising, og krevde i sin tid at Bergen skulle innføre køprising for å få full pott av de såkalte belønningsmidlene, som kommunene får for å bygge ut kollektivtilbudet sitt.

KrF er usikker
Venstre har allerede diskutert saken med KrF og Byluftlisten. Det er knyttet mest spenning til KrF, som mens de har sittet i byråd har stemt imot sin egen overbevisning i saken om køprising.

I programmet sitt støtter de tiltaket, men byrådsavtalen gjorde at de måtte stemme imot. Nå er de ute av byråd, og har inngått grønt samarbeid med Venstre og Byluftlisten.

Gruppeleder Marita Moltu sier de ennå ikke har bestemt seg helt for hva de skal gjøre denne gangen.

– Vi vil gjerne være med på å drøfte dette, for å se hva vi kan få til. Samtidig ønsker vi å beholde en god dialog med byrådspartiene, selv om vi er i opposisjon, sier hun.

 Mindre biltrafikk gir mindre utslipp av lokal og global forurensning. Det er bra både for bergenserne og for klimaet i verden.

Mindre biltrafikk gir mindre utslipp av lokal og global forurensning. Det er bra både for bergenserne og for klimaet i verden.

Moltu håper derfor Høyre og Frp vil være med på diskusjonene, slik at partiene kan komme til en bred enighet.

Andersland sier hun har snakket med Høyre, og sagt at de vil invitere byrådspartiene til å være med å diskutere forslagene til vedtak. Alle partiene har sine gruppemøter før bystyret torsdag. Etter det tror Andersland de vil møte byrådspartiene.

Hun presiserer at hun ikke avviser å diskutere saken med Ap også. De samtalene er Ap interessert i.

Ap med eget forslag
– KrF har programfestet flere ting som de ikke har støttet på grunn av at de har vært i byråd. Det er interessant å se om de blir med og støtter saker som de selv har i partiprogrammet sitt, sier Geir Steinar Dale (Ap).

Ap og SV kommer selv med sitt eget forslag til køprising i Bergen. Da saken ble behandlet i komiteene, fikk de bare støtte fra Sp og Miljøpartiet De Grønne. Dale håper V og KrF blir med å støtte dette når saken kommer opp i bystyret.

– Jeg er også spent på hvilke forslag de vil komme med i sin interpellasjon, og forventer at de går i retning av køprising.

Både Moltu og Andersland mener imidlertid at forslaget til Ap er for detaljert.

– Vi ønsker køprising, men må ha et godt faktagrunnlag på plass før vi tar stilling til klokkeslett og prisnivå. Hvis ikke risikerer vi å innføre en ordning som ikke fungerer i Bergen. Vi må få en grundig vurdering fra fagfolk før vi vedtar detaljene, sier Andersland.

Les hele saken på side 4 og 5 i Bergens Tidende onsdag 10. september eller på nett her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**