Informasjonsmøte om kommunereformen

16. september kl 18.00 – 20.30 på Nøtterøy kulturhus

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Vi ønsker alle velkommen til informasjonsmøte om kommunereformen i Nøtterøy kulturhus 16. september kl 18.00 – 20.30

Det vil først bli innledende foredrag og presentasjoner, før det åpnes for spørsmål og innspill fra de fremmøtte.

Vakre grønne Nøtterøy sett fra Tønsberg. Til venstre ser også Vestfjorden, kanalen, Stokke og utover

Foto: Joachim Bræk Poppe-Holmdahl

Etter en forhåpentlig oppklarende runde, vil Nøtterøys Rådmann redegjøre for den videre prosessen med de pågående utredninger om eventuelle kommunestrukturendringer i regionen.

Programet for kvelden vil forløpe slik:

Vestfolds kommunevåpen

Foto: Wikipedia

Velkommen ved Roar Jonstang,
ordfører Nøtterøy kommune
Bakgrunn for kommunereformen ved Erling Lae,
Fylkesmannen i Vestfold
Foredrag ved Bjarne Jensen, Høgskolen i Hedmark
Foredrag ved Geir Vinsand, Nivi Analyse
Spørsmål og innspill – alle
Veien videre ved Toril Eeg,
rådmann Nøtterøy kommune

Dette er foredragsholderne:

Bjarne Jensen er professor i økonomi (forvaltningsøkonomi) ved Høgskolen i Hedmark. Jensen er ansvarlig for faget forvaltningsøkonomi, som inngår i masterprogram i offentlig styring og ledelse (MPA). Jensens forskning er konsentrert om offentlig økonomi, finansiering, styring og organisering særlig knyttet til kommune- og helsesektoren og forholdet mellom egenregi og bruk av markedsstyring.

Geir Vinsand har bakgrunn som ressursøkonom fra Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås. Han har tidligere arbeidet som konsulent og gruppeleder i AGENDA. Han var ansatt i Kommunaldepartementet i perioden 1989-95, bl.a. som hovedsekretær for Christiansenutvalget som utredet kommune- og fylkesinndelingen. Geir har også arbeidet med utredningsoppgaver i Næringsdepartementet og vært oppdragsforsker i Gruppen for Ressursstudier på 1980-tallet.

Sandefjord fra luften

Foto: Joachim Bræk Poppe-Holmdahl

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**