Venstre fikk flertall for økonomisk støtte til Oljefri-kampanjen

Under fylkesutvalgets møte torsdag fremmet Kåre Pettersen (V) forslag om å imøtekomme en søknad fra kampanjen Oljefri om oppstart i Vestfold. Kampanjen er i regi av Naturvernforbundet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Logo oljefri

Foto: Oljefri

Kampanjen er delt inn i ulke faser og i den første delen vil mye dreise seg om kartlegging og informasjon til innbyggere med oljefyr/-tank for å fortelle om mulige fornybare alternativer i stedet for bruk av fossil oppvarming.

Bevilgningen første året er på 250.000 fra Vestfold fylkeskommune, og velger man å fortsetet arbeidet vil det kreves ytterlige 600.000 i tilskudd. Rådmann hadde innstilt på avslag, men Venstre fremmet følgende forslag:

"Vestfold fylkeskommune bevilger inntil 250.000 fra regionalt utviklingsfond til Naturvernforbundets Oljefri-kampanje for første år i prosjektet (oppstart).
Bevilgningen forutsetter medfinansiering som skissert i søknad og vedlegg."

For å sikre flertall ved avstemning fikk vi med oss partiene AP, KrF, Sp og SV.

Kampanjeopplegget, som går over fire år vil i det første året dreie seg om å igangsette informasjonsmøter hvor man målrettet henvender seg til boligeiere med oljefyringsanlegg som står oppført i kommunenes oljetankregister. Gjennom dette arbeidet vil man informere flest mulig innbyggere om problematikken med oljefyring, samt hvilke fornybare alternativer man kan benytte seg av.

Kåre Pettersen

Kåre Pettersen

Det første året handler også om å etablere kommunenes og fylkeskommunens satsning på utfasing av oljefyring blant Vestfold innbyggere.

Hele kampanjens innhold er for øvrig helt i overensstemmelse med den regionale plan for klima og energi som fylkeskommunen arbeider med.

Les mer på oljefri.no.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**