Randaberg avventer

Kommunestyret i Randaberg 11.09.14 ønsket på det næværende tidspunkt ikke å inngå samtaler med andre kommuner om en bebudet kommunereform. Venstre fikk flertall, 14-11, sammen med Sp, Ap og KrF.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Venstre mener at Randaberg er en passelig stor kommune, en landbrukskommune med nærhet og lokale ressurser som vi ønsker å styre med vårt nærdemokrati. Det fungerer bedre enn alternativene.
Den politiske trusselen kommer fra staten og regjeringen. Høyre og Frp sentralt vil rasjonalisere den norske kommunestrukturen ned til 100 kommuner og redusere styringsnivåene til stat og regionkommune.
Denne trusselen er nedfelt lokalt hos de samme to partiene i Randaberg: det er øsnkelig å legge ned Randaberg kommune og overføre stedet som en bydel i storkommunen Stavanger.
Flertallet i kommunestyret har denne gang, senest også på forsommeren og i fjor sommer sagt nei til dette standpunktet. Poenget er at vi avventer samtaler med andre kommuner – fordi vi ikke vet om fylkeskommunen skal fjernes og vi vet heller ikke hvilke oppgaver primærkommunen skal tildeles i framtida. Hvorfor skal vi da snakke sammen når vi ikke har de viktige temaene å snakke om?!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**