Vestre Goa

Utbyggingen av Vestre Goa er i sluttfasen. Kontrollutvalget og revisor har merknader til visse sider ved saken som et flertall i kommunestyret kun har tatt til orientering. Kommunen tok ingen selvkritikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Revisor og kontrollutvalg påpeker blant annet at kommunen ikke har fulgt rekkefølgekravet for reguleringen som sier at adkomstvei til boligfeltet skal ferdigstilles før innflytting. Videre påpekte revisor og kontrollutvalg at feltet på 90 dekar ble kjøpt for 17,8 millioner og kommunen har hatt en nettofortjeneste på mer enn 110 millioner. Kontrollutvalget og revisor ønsker at kommunen lager en modell for etterbetaling ved tilsvarende kommunale oppkjøp.
Venstre fikk ikke støtte for sitt forslag: Kommunestyret beklager brudd på rekkefølgekravet, opparbeidelse av adkomstvei til boligfeltet. Og krav til rådmannen om å fremme sak om “prinsipper for grunneieravtaler” , med særlig fokus på “et markedsmessig etteroppgjør til selger”.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**