Snart blir det køprising

KrF støtter forslaget og Venstre tror de får flertall for forslaget i bystyret onsdag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Andersland 5

I BT varslet Venstre at de vil fremme forslag om køprising i Bergen. Begrepene køprising, rushtidsavgift og tidsdifferensierte bompenger innebærer gjerne det samme for bilisten, men ikke for kommunen.

Onsdag fremmer de forslag om tidsdifferensierte bompenger. I motsetning til køprising betyr det at alle inntektene blir igjen lokalt. Og nå, går det frem, kan KrF stille seg bak forslaget.

Omstridt forslag
KrF trakk seg fra byrådssamarbeidet i juni og byrådet er i mindretall i bystyret. Tidsdifferensierte bompenger, køprising og rushtidsavgift, har vært omstridt i mange år.

Da Venstre varslet forslaget i BT var det uklart om KrF ville stå bak forslaget. Det gjør de nå.

Forslaget sendes som et fellesforslag fra KrF, Byluftlisten og Venstre.

I saken heter det seg at byrådet må fremme en sak om tidsdifferensiering av bompenger med det formål å iverksette differensierte satser snarest mulig. Saken skal fremlegges for bystyret i løpet av 2014.

Tid og ukedag
«Det forutsettes at satsene skal kunne justeres i forhold til dagens bompengenivå avhengig av tid på døgnet og ukedag. Bystyret ber byrådet bygge sitt forslag på forskning og rapporter på området, samt erfaringer og utredninger fra andre byer i Europa som har innført ordninger med tidsdifferensierte bompengeavgifter», står det.

— Ja vi har et fellesforslag med Byluftlisten og KrF. Jeg håper det betyr vi får et flertall. Med mindre at noen av opposisjonspartiene stemmer imot får vi vedtatt en sak om tidsdifferensierte bompenger, og hele målet er å få det iverksatt så snart som mulig, sier gruppeleder Julie Andersland.

Ap kommer til å støtte forslaget. Dersom resten av opposisjonen gjør det, får forslaget flertall.

— Da vil det være en stor seier for Venstre og KrF som har dette programfestet, sier Andersland.

Les hele saken på BA.no her. Du kan også se innslag med Julie Andersland på NRK Vestlandsrevyen her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**