Etterlyser mottakssenter for rusavhengige

– Det er ingen tvil om at vi trenger å etablere et mottaks- og oppfølgingssenter for rusavhengige sentralt i Åsane, sier Per-Arne Larsen fra Åsane Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

 Per-Arne Larsen vil ha et oppfølgingssenter for rusavhengige i Åsane

Per-Arne Larsen vil ha et oppfølgingssenter for rusavhengige i Åsane

Ideelt sett mener han at et slikt tilbud bør lokaliseres i nærheten av andre helsetilbud i Åsane.

– Det er ingen tvil om at dette må plasseres sentralt i Åsane, helst i gangavstand til Åsane storsenter, sier han.

Stort behov
Tanken bak et slikt MO-senter er å forebygge at det nå etableres åpne russcener i Åsane.

– Dette behovet er forsterket av stengingen av Nygårdsparken og den økte faren for at rusmisbruket flyttes til de rusavhengiges bydeler.

Det er i dag tre slike sentre lenger sør i byen. På Strax-huset, på Wergeland og på Nesttun kan rusavhengige få ulike tilbud som de har behov for, men Åsane mangler et slikt senter.

Innspill til budsjettforhandlingene
– Det er mange rusavhengige her i bydelen som trenger et slikt omsorgstilbud, sier partikollega Erlend Horn, som sitter i helsekomiteen for Venstre. De to Venstre-politikerne vil ha et MO-senter inn i budsjettet allerede fra neste år.

– Det å etablere et trygt, godt MO-senter er ikke gjort over natten, sier Horn.

 Erlend Horn vil ta opp MO-senter i Åsane når Venstre skal forhandle med byrådet om budsjett for 2015

Erlend Horn vil ta opp MO-senter i Åsane når Venstre skal forhandle med byrådet om budsjett for 2015

– Vi må ha en god prosess rundt hvor det skal ligge, og det tar tid å bygge opp et tilbud. Men vi kommer til å ta opp dette med byrådspartiene når vi skal forhandle om budsjett.

Betyr mye
– Omsorgssentre for rusavhengige vil hjelpe mange, også naboer og pårørende, legger Larsen til.

– Her kan de få et verdig tilbud om alt fra aktivisering og sosial kontakt til helsehjelp eller henvisning til behandling eller arbeidstrening.

Bergen har et stort narkotikaproblem, og det er mange som er berørt av det, enten som pårørende eller naboer.

– Det er nødvendig med et skikkelig løft for rusomsorgen, sier Larsen.

Du kan også lese saken på side 3 i Åsane Tidende tirsdag 16. september.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**