Uaktuelt å fire på klimamålet

NHO og LO tar til orde for å senke klimaambisjonene. Arbeiderpartiet mener NHO bereder grunnen for å gjøre det lettere for regjeringen å droppe klimamålene. – Uaktuell politikk, og ikke i tråd med samarbeidsavtalen med regjeringspartiene, sier Venstres Terje Breivik og Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


I et felles utspill i VG tar både LO og NHO til orde for å justere klimamålene.

 - Regjeringen kjenner våre krav. Vi har ingen overraskelser, påpeker Terke Breivik.

– Regjeringen kjenner våre krav. Vi har ingen overraskelser, påpeker Terke Breivik.
Foto: Kåre Pettersen

– Det virker som om NHO er ute og bereder grunnen for å gjøre det lettere for regjeringen å si at de nasjonale utslippsmålene ikke kan nås, sier Arbeiderpartiets energi- og klimapolitiske talsperson Terje Lien Aasland til NTB.

Les også: Elvestuen: Tre utfordringer til Høyre og Ap i oljepolitikken

– De rødgrønne leverte ikke
– Utspillet til LO og NHO er i realiteten ramsalt kritikk av den rødgrønne regjeringens passive og handlingsløse klimapolitikk. En av hovedgrunnene til Venstre gikk inn for et regjeringsskifte var at Ap og den rødgrønne regjeringen ikke leverte i klimapolitikken. Det er også god grunn til å minne om at det var Venstre, Høyre og KrF som måtte dra Ap og den rødgrønne regjeringen etter hårene for å få på plass et nytt og forpliktende klimaforlik i Stortinget i 2012, sier nestleder og finanspolitisk talsmann i Venstre Terje Breivik til NTB.

– Det er uaktuelt å fire på klimamålene. Nå må vi sørge for å oppfylle dem og gjennomføre konkrete klimakutt. Her imøteser jeg gjerne konkrete bidrag fra både NHO, LO og Ap, sier Breivik.

 - Venstre kan ikke være samarbeidsparti med en regjering som ikke oppfyller forpliktelsene i klimaforliket og målet om CO2-kutt innen 2020, understreker Trine Skei Grande.

– Venstre kan ikke være samarbeidsparti med en regjering som ikke oppfyller forpliktelsene i klimaforliket og målet om CO2-kutt innen 2020, understreker Trine Skei Grande.
Foto: Marius Nyheim

Hardere klima-tone
Også Venstre-leder Trine Skei Grande varsler en hardere klima-tone mot regjeringen i høst. Hun sier til VG at det er helt utelukket å gå tilbake på målet om 30 prosent CO2-kutt innen 2020. Når Venstre og KrF stiller til budsjettforhandlinger med Høyre-Frp regjeringen senere i høst, kommer Venstre med en lang liste med klimakutt som de vil ha gjennomført.

– Venstre kan ikke være samarbeidsparti med en regjering som ikke oppfyller forpliktelsene i klimaforliket og målet om CO2-kutt innen 2020. Erna Solberg har jo signert på å styrke klimaforliket, understreker Skei Grande.

Ifølge Venstres leder har partiet en en klimakuttliste som blant annet omfatter tiltak innen transport — og tiltak for å støtte fornybar energi på bekostning av petroleumssektoren. – Regjeringen kjenner våre krav. Vi har ingen overraskelser, påpeker Trine Skei Grande overfor VG.

Les også: Klimarapport er marsjordre til regjeringen

I samarbeidsavtalen med H-FrP regjeringen fikk Venstre gjennomslag for at klimaforliket skal forsterkes ytterligere, at det skal føres en mer offensiv klimapolitikk og at det skal satses på kollektivtrafikk og jernbane ut over det som det daværende rødgrønne flertallet fikk til i Nasjonal transportplan (NTP).

Grønne krav til statsbudsjettet
Venstre forventer at regjeringen sørger for å innfri klimamålene og i første rekke leverer et grønt statsbudsjett hvor bl. a følgende inngår:

– mer til forskning og teknologiutvikling
– Grønt skatteskifte
– Jernbane og kollektivsatsing i byene med 50 % statlig finansiering
– Skattefradrag for ENØK-tiltak
– satsing på fornybar energi, herunder f.eks. et statlig investeringsselskap som skal bidra til oppskalering av fornybar energi og fornybar energibærere som f.eks off shore vindkraft

– Vi vet at norske vindkraftprosjekter sliter på grunn av dårligere avskrivningsregler enn de har i Sverige. Vi vet at elektrifisering av norsk sokkel er helt nødvendig for å redusere utslippene fra norsk olje- og gassproduksjon. Og vi vet at økte miljøavgifter og en høyere kvotepris er veien å gå og slik bruke markedet det som det aller beste virkemiddelet for å sørge for at klimagassutslippene går ned. Jeg etterlyser at LO, NHO og Ap går inn i de konkrete diskusjonene om virkemidler, ikke setter i gang en ny debatt om målene, sier Venstres nestleder Terje Breivik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**