– Kommunereformen skal flytte ut arbeidsplasser

Før sommeren ble Stortinget enige om kommunereformen. Venstre-politikere reagerer på at kommunalminister Sanner ikke er tydelig på at statlige oppgaver kan løses lokalt, slik Stortinget vedtok. — Sanner burde slå ring om vedtaket om utflytting av makt og statlige kompetansemiljø til regionene, sier Solsveig Schytz (Akershus) og Alfred Bjørlo (Sogn og Fjordane).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

 - Det er opplagt at det ikke bare skal flyttes oppgaver fra dagens fylkeskommune til de nye kommunene, men også fra staten til de nye regionene, sier Solveig Schytz,

– Det er opplagt at det ikke bare skal flyttes oppgaver fra dagens fylkeskommune til de nye kommunene, men også fra staten til de nye regionene, sier Solveig Schytz,
Foto: Gisle Bjørneby, 2013

Alfred Bjørlo

Alfred Bjørlo
Foto: Sfj Venstre

Det var i juni Venstre blant annet fikk gjennomslag for at et tredje folkevalgt nivå skal beholdes, samtidig skal flere statlige flyttes ned til et regionalt folkevalgt nivå. Nå frykter Schytz, Bjørlo og Venstres stortingsrepresentant André N. Skjelstad, at Sanner ikke følger opp Stortingets vedtak.

Ulne Høyre-signaler
I forrige uke møtte Sanner samtlige ordførere i Akershus, i regi av Fylkesmannen, i et oppstartsmøte for kommunereformen. Kommunalministeren lokket med at disse storkommunene da kunne få “Oslo-status” og få overført oppgavene som i dag ligger hos fylkeskommunen. Regionnivået ble ikke nevnt med ett ord.

– Det virker som at her skal det slås sammen, koste hva det koste vil, uten at det er avklart hvilke oppgaver de ulike nivåene skal løse. Det er opplagt at det ikke bare skal flyttes oppgaver fra dagens fylkeskommune til de nye kommunene, men også fra staten til de nye regionene. Dette minner mistenkelig om en stille omkamp om regionnivået. Det vil vi aldri akseptere, sier Solveig Schytz, fylkesleder i Akershus Venstre.

Gjør minst mulig
Denne uken fulgte Høyre sin fylkesleder i Sogn og Fjordane, Arve Mjømen, opp. Han tror ikke regjeringen vil engasjere seg i å følge opp vedtaket i Stortinget om å flytte ut statlige oppgaver til regionene.

– Ein Høgre-leiar i Sogn og Fjordane med god politisk nase burde helse velkomen eit vedtak på Stortinget om utflytting av makt og statlege kompetansemiljø til regionane. I staden vel Arve Mjømen å setje seg på bakbeina og varsle at han trur Regjeringa vil gjere minst mulig for å følgje opp Stortinget sitt vedtak. Venstre er sterkt uroa over Mjømen og Sogn og Fjordane Høgre si passive haldning i denne viktige folkestyre- og distriktssaka, seier ordførar i Eid, Alfred Bjørlo.

Andre Skjelstad

Andre Skjelstad
Foto: Marius Nyheim

Stiller spørsmål til statsråden
Skjelstad som representerer Venstre i Stortingets kommunalkomité, mener signalene fra Høyre minner om en omkamp på det de har lidd nederlag på i Stortinget.

Skjelstad har stilt følgende skriftlige spørsmål til statsråden: «Er det rett som Høgre sin fylkesleiar i Sogn og Fjordane seier at Kommunal- og regionalministeren ikkje kjem til å legge engasjement i å følgje opp Stortinget sitt vedtak om å tilføre nye oppgåver frå staten til eit regionalt nivå, og at Høgre i Regjering framleis styrer inn mot at det berre skal vere to forvaltingsnivå»

– Vi forventar at Jan Tore Sanner seier klart frå om at Arve Mjømen tek feil og at Regjeringa respekterer Stortinget sine vedtak om desentralisering av makt, seier Andre M. Skjelstad og Alfred Bjørlo.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**