Bergensklinikkene vil opprette sprøyterom

Bergensklinikkene har tilbudt byråden lokaler til brukerrom for rusavhengige. Sammen med statlig finansiering kan det være løsningen, mener Venstres Erlend Horn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Bergensklinikkene er urolig for de rusmiddelavhengiges situasjon i etterkant av at Nygårdsparken ble stengt. Derfor har de i et brev til sosialbyråd Eiler Macody Lund (Frp) stilt sine lokaler til disposisjon som sprøyterom. I brevet vises det til lovens formål om å bidra til økt verdighet og trygghet, samt å styrke kontakten mellom bruker og hjelpeapparatet.

— Rusavhengigheten forsvant ikke da Nygårdsparken ble stengt. Folk måtte bare finne andre steder å sette sprøyter, sier administrerende direktør Erling Pedersen.

 Bergensklinikkenes tilbud sammen med statlig finansiering ville tatt bort økonomiske grunner til ikke å opprette sprøyterom, mener Erlend Horn

Bergensklinikkenes tilbud sammen med statlig finansiering ville tatt bort økonomiske grunner til ikke å opprette sprøyterom, mener Erlend Horn

Erlend Horn, nestleder i Venstres bystyregruppe, mener Bergensklinikkenes tilbud sammen med statlig finansiering ville tatt bort økonomiske grunner til ikke å opprette sprøyterom.

— Jeg vil spørre Macody Lund om sprøyterom fortsatt hadde vært uaktuelt med statlig finansiering og en privat, ideell organisasjon som drev det.

Sosialbyråden svarer at det både er et politisk og økonomisk standpunkt nedfelt i byrådsplattformen.

— Vi vil behandle brevet slik vi behandler alle brev til oss. Men dette har ingenting å gjøre med om Bergensklinikkene eller kommunen drifter ordningen. Vi har vurdert at effekten er så liten i forhold til våre andre tiltak, at det er veldig liten verdi i sprøyterom. Men jeg vil ikke forskuttere om dette kommer opp til ny behandling i denne byrådsperioden, påpeker han.

Les hele saken på side 11 i Bergensavisen søndag 21. september.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**