Ikke steng Åstveithallen

— Dette er absolutt feil vei å gå, sier Per-Arne Larsen, leder i Åsane Venstre, etter at byrådet gikk inn for at de kommunale svømmeanleggene skal forbeholdes svømmeklubbene i helgene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Per-Arne

Byrådets forslag gjelder blant annet Åstveithallen, og meningen er at alle de som vil svømme uten å være medlem i en svømmeklubb skal bruke den nye svømmehallen i sentrum.

Tilgjengelighet avgjørende
– Dette er det helt motsatte av hva vi forsøker å få til i den pågående programprosessen i Venstre, nemlig å sikre at det er enkelt og billig å aktivisere seg selv uten å måtte være medlem av idrettsklubber, sier Per-Arne Larsen, leder i Åsane Venstre og leder av programkomiteen til Bergen Venstre.

– Åpne og tilgjengelige nærmiljøanlegg er da avgjørende, enten det gjelder svømmehall eller andre idrettsanlegg.

Feil vei å gå
“Åpen hall” er en stor suksess, og noe vi bør lære av og utvide til flere gymsaler på skoler, sier Larsen.

– Å stenge haller er absolutt feil vei å gå. Jeg mener at folkehelsen tvert imot skriker etter et kraftig løft for de uorganiserte fritidsaktivitetene. Noen forslag da er å bygge flere ballbinger, skateparker, trampoliner, klatrestativ og hinderløyper, samt å la det være tidspunkter ledig for uorganisert lek på fotballbaner.

I tillegg har han stor tro på å etablere “Åpen hall” i flere haller og gymsaler.

Burde åpne flere haller
– I Åsane er både Åstveithallen og Flaktveithallen svært godt besøkt de timene de er åpne på søndager, sier han.

– I stedet for å stenge ned tilbudet om svømming i helgene, mener jeg vi burde se etter flere haller å åpne. Rollandshallen er sentralt plassert og lett tilgjengelig, og det burde vært etablert et tilbud både på Haukås og Mjølkeråen for å spre tilbudet i bydelen.

Breddeidrett versus toppidrett
Det dårlige norske fotballandslaget har ført til en debatt om breddeidrett versus toppidrett. Larsen mener at det ikke er der utfordringen ligger.

– Jeg mener det er opplagt at vi skal være med å sikre breddeidretten gode kår, mens toppidretten i større grad må seile sin egen sjø uten innblanding fra oss, sier han.

– Det som blir en gjenstående utfordring for oss politikere, er å finne riktig balansegang mellom den organiserte idretten og den uorganiserte aktiviteten for både ung og gammel.

Les hele saken på side 6 i Åsane Tidende tirsdag 23. september.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**