Venstre slåss for pappapermen

— Vi er absolutt ikke med på noen snik-avvikling av pappapermisjonen. Dette er en viktig sosial ordning for alle norske barn. Det skal ikke være slik at det blir fritt fram for overføring av permisjonsukene, sier Venstre-leder Trine Skei Grande før sommeren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

 - Pappapermen er en viktig sosial ordning for alle norske barn. Vi er ikke med på noen snik-avvikling, sier Skei Grande.

– Pappapermen er en viktig sosial ordning for alle norske barn. Vi er ikke med på noen snik-avvikling, sier Skei Grande.
Foto: Tormod Rossavik

Allerede før sommeren sendte barne- og likestillingsminister Solveig Horne ut et forslag høring om ny, utvidet unntaksordning for fedre- og mødrekvoten i foreldrepermisjonsordningen. Der foreslås en tillitsbasert unntaksordning med egenerklæring fra foreldrene.

– Allerede i juni påpekte Venstre at far sin frihet til å ta permisjon i praksis blir utradert. Vi mener det er viktig med individuelle rettigheter til permisjon, og at permisjonsreglene legger til rette for at begge foreldre får god tid til samvær og ansvar for egne barn, sier Skei Grande.

NHO advarer
NHO-direktør Kristin Skogen Lund tror det nye forslaget om foreldrekvoten fører til at pappapermen i praksis vil avskaffes. I et leserinnlegg i Aftenposten slo hun fast at forslaget vil gå ut over arbeidende kvinner generelt og at likestillingen vil lide.

– Fedrekvoten viktig for likestillingen i arbeidslivet, for de fleste fedre og for barnet selv. Venstre mener den enkelte familie og forelder skal ha stor frihet til å finne løsninger som passer dem best. Men friheten må balanseres mot arbeid for likestilling og barnets behov for samvær og nærhet med både mor og far, understreker Skei Grande.

 I valgkampen 2013 var det klart at Hoyre og Frp ville skrote fedrekvoten. Det er fortsatt uaktuelt for Venstre.

I valgkampen 2013 var det klart at Hoyre og Frp ville skrote fedrekvoten. Det er fortsatt uaktuelt for Venstre.
Foto: Venstre

Tilbakeskritt
Trine Skei Grande sier det er uaktuelt for Venstre å støtte en ordning der det i praksis blir fritt fram for foreldrene å fordele kvoten seg imellom. Hun mener resultatet blir at færre fedre tar ut sine uker.

— I så fall et tilbakeskritt for barna, familien, fedrene og likestillingen. Det virker som statsråden legger opp til et system der du skal kunne overføre permisjonen til mor uten at noen kontrollerer at du har gjort det på riktig måte eller på riktig grunnlag.

Skei Grande understreker at det ifølge samarbeidsavtalen med regjeringspartiene skal stilles klare krav til når permisjonen skal kunne overføres.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**