Åpent møte: Storsykehus og helsepolitikk

Stortingsrepresentant Kjetil Kjenseth kommer for å diskutere og vurdere de helsepolitiske utfordringene knyttet til planene om et storsykehus på Gaustad. Møtet finner sted mandag 6. oktober på Venstres Hus.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Styret ved Oslo Universitetssykehus har lansert planer for et storsykehus på Gaustad, hvor et av alternativene er å samlokalisere Ullevaal, Aker og Rikshospitalet-Radiumhospitalet. Oslo Venstre arrangerer et åpent møte, mandag 5. oktober kl. 18.30 til 20.30 for å diskutere planene. Er det god helsepolitikk? Er det god byutviklingspolitikk?
Stortingsrepresentant Ketil Kjenset vil gi oss en vurdering av de helsepolitiske utfordringene knyttet til et slikt gigantsykehus.

Møtet er åpent for medlemmer av Oslo Venstre og andre interesserte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**