Nøtterøy Kommune begrenser ytringsfriheten

Kommunestyret på Nøtterøy gikk med stort flertall inn for å endre politivedtektene.
Dette begrenser mulighetene for aktiviteter i det offentlige rom. Det innskrenker paradoksalt nok også politiets muligheter for å komme med pålegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Dette var tredje gangen saken om politivedtekter var oppe til behandling.
Etter å ha vært ute på høring, og blitt utsatt en gang, ble saken banket gjennom i kommunestyret 24.09.

Ja til mer demokrati

Foto: istockphoto

Venstres Joachim Bræk Poppe-Holmdahl, har ved alle tre rundene påpekt feil og svakheter ved forslaget til nye politivedtekter. Fra nå av er det kun ved inngangen til diverse steder politiet kan komme med pålegg. Om du derimot er inne i lokalet eller på tilstrekkelig avstand, gjelder ikke politivedtekten. For uten at det som skulle fremstå som en presisering av regelverket, heller ble en uforståelig innskrenkning av når politiet kan gripe inn. Setter nå det nye regelverket en effektiv stopper for allmennhetens mulighet til å samles til oppropp og demonstrasjoner. Det vil heretter heller ikke være lov å dele ut pamfletter, løpesedler eller annet informasjonsmateriell, uten at det to uker i forvegen er søkt om dette.

Om politiet velger å forholde seg til disse vedtektene, slik de står, vil vi kunne få en praksis, som mange forbinder med totalitære regimer. Dette er ikke bare uheldig, men direkte urovekkende.

Fakler lys mørke demostrasjon

Foto: Christoffer Biong

Selv etter flere runder med iherdige forsøk på å forklare kommunestyrets øvrige medlemmer hva de var i ferd med å vedta, klarte ikke Venstres representanter å snu flertallet.

I tillegg til de uheldige formuleringene, inneholder nå politivedtekten også henvisninger til paragrafer som ikke eksisterer. Selv ikke disse åpenbare feilene, ville kommunestyret gjøre noe med.

Forslaget som ble vedtatt kan finnes på Nøtterøy Kommunes nettsider,
eller ved å følge denne lenken.

Vårt forslag til endringer, som dessverre ikke ble tatt til følge, finner du her: Politivedtektsendringer
Strykninger er markert med rødt mens ny tekst er markert med grønt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**