Minihøring på Stortinget om fattige barn

Mandag 29. september arrangerer Venstre minihøring om fattigdom på Stortinget. Flere organisasjoner og fagmiljøer kommer på høringen. – Målsettingen er å få innspill på konkrete tiltak, sier stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn som leder høringen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

 Sveinung Rotevatn og Venstres stortingsgruppe inviterer til høring om fattigdom mandag.

Sveinung Rotevatn og Venstres stortingsgruppe inviterer til høring om fattigdom mandag.
Foto: Linda Ness Rotihaug

– De fleste har det godt i Norge. Men vi måles etter hvordan vi tar vare på de svakeste. I dag lever over 70 000 barn i fattigdom. Det er ikke Norge verdig. Vi håper høringen bidrar til å komme fram til flere konkrete tiltak som kan redusere fattigdom, sier Rotevatn.

Minihøring om fattigdom:
Tid: Mandag 29. september kl 10-13
Sted: Oppmøte inngang Løvebakken Stortinget
Møterom: K-248 (Venstres møterom for gruppemøtet. 2. etg. i Komitehuset.)

Ulike organisasjoner og fagmiljø er invitert til å gi sin vurdering av hva som er de største utfordringene på området og hvilke tiltak de mener vil ha størst effekt.

Deltagere:
Stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn leder høringen. Stortingsrepresentantene Ketil Kjenseth og Andre N. Skjelstad er også tilstede. Følgende kommer:

• Barneombudet ved Barneombud Anne Lindboe og seniorrådgiver Anders Cameron
• Redd Barna ved politisk rådgiver Tirill Sjøvoll
• Kirkens bymisjon ved Kai-Rune Myhrer, daglig leder på Batteriet
• Unicef Norge ved juridisk rådgiver Ivar Stokkereit
• FAFO ved seniorforsker Arne Backer Grønningsæter
• Sifo ved seniorforsker Elling Borgeraas
• NAV Alna ved Nadja Hindhammer prosjektkoordinator frafall og fattigdom Bydel Alna

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**