Gledelig lærerløft. Mangler plan for flere lærere

Regjeringen la idag frem sin lærerstrategi. – Det er en solid Venstre-seier at regjeringen nå følger opp “Lærerløftet” i samarbeidsavtalen. Samtidig etterlyser Venstre en plan for kutt i skolebyråkratiet og en plan for rekruttering av lærere, sier Iselin Nybø.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Les også: Gjenreis statsusen til læreryrket

I går sa Venstreleder Trine Skei Grande at Venstre hadde høye forventninger til regjeringens lærerstrategi.

Trine Skei Grande.

Foto: Bård Ek

— Vi trenger en lærerstrategi som gir konstruktive og konkrete svar på hvordan vi kan gjenreise respekten for og statusen til læreryrket og hvordan vi kan sikre elevene mange nok faglig kompetente lærere fremover, sa Skei Grande til NTB.

Byråkratikutt
Det er mange gode tiltak i regjeringens nye lærerstrategi som Venstre lenge har ivret for — for eksempel femårig lærerutdanning, at fagkrav skal knyttes til undervisning og ikke bare ansettelse, samt fortsatt økte bevilgninger videreutdanning.

— Men jeg etterlyser en plan for kutt i skolebyråkratiet og at det ryddes plass og tid til å gi lærerne mulighet til å være lærere. Her trengs f.eks flere helsesøstre og merkantilt personale for å avlaste lærerne, sier Venstres utdanningspolitiske talskvinne og nestleder i Stortingets Kirke- Utdannings og Forskningskomite Iselin Nybø

Les også: Etterlyser plan for rekruttering

Iselin Nybø

Foto: Mari Halvorsen

– Strategien sier heller ikke noe om hvordan rekrutteringsutfordringene i skolen skal løses. Jeg er også usikker på om finansieringsnivået for videreutdanningssatsingen er tilstrekkelig, sier Nybø

– Vi trenger hver eneste lærer som allerede er i skolen, og vi trenger langt flere nye, sa Skei Grande i nylig til Dagbladet og viste til SSBs estimat om at vi kan komme til å ha en underdekning på ca. 11 000 lærerårsverk i 2020. ]a Trine Skei Grande nylig til Dagbladet[/link] og viste til SSBs estimat om at vi kan komme til å ha en underdekning på ca. 11 000 lærerårsverk i 2020.

Tillitskrise i skolen

Venstre kan heller ikke se at strategien er nok for å løse tillitskrisen i skolen som lærerstreiken avdekket.

– Når 73 prosent av lærerne ønsket streik på grunn av det de oppfattet som manglende tillit fra arbeidsgiver, samtidig som kun en tredel av lærerne føler at læreryrket blir positivt verdsatt i samfunnet, så er det åpenbart at vi fortsatt har en vei å gå for å gi læreryrket økt status, [eksternlink#— Jeg kan ikke se at strategien er nok for å løse tillitskrisen i skolen som lærerstreiken avdekket. Når 73 prosent av lærerne ønsket streik på grunn av det de oppfattet som manglende tillit fra arbeidsgiver, samtidig som kun en tredel av lærerne føler at læreryrket blir positivt verdsatt i samfunnet, så er det åpenbart at vi fortsatt har en vei å gå for å gi læreryrket økt status, sier Nybø sier Nybø til NRK.

— Det blir en oppgave for Stortinget å forsterke satsingen på lærerne, og det er en oppgave Venstre gjerne tar på seg, sier Nybø.

Venstre etterlyser

Mål om 25 % reduksjon i i skolebyråkratiet og plan for å redusere detaljstyringen i skolen
Flere helsesøstre og kontorstøttefunksjoner, for å gi lærerne tid til sine kjerneoppgaver
Seniortiltak, slik at det blir attraktivt å bli værende i læreryrket
Plan for rekruttering av flere lærere fra andre yrker, spesielt ingeniører og økonomer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**