Vil ikke garantere banefri Bryggen

Høyres Martin Smith Sivertsen vil ikke garantere at Bryggen blir banefri med han som leder. Positive signaler, mener Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Tre måneder etter at bystyret i Bergen vedtok at Bryggen skal være fri for bil og bane, er det på ny oppstått usikkerhet rundt bybanetraseen til Åsane. Bakgrunnen er Aps Pål Hafstad Thorsens utspill i BT søndag. Der åpnet han for å si ja til skinner over Bryggen hvis det kan føre til byrådssamarbeid med KrF og Venstre.

Høyres byrådslederkandidat Martin Smith-Sivertsen vil ikke svare på om han er villig til å ofre Bryggen for å unngå at Venstre eller KrF samarbeider med Ap.

– Jeg vil ikke gå inn på det nå. Vi har en plan og det er tunnelinnslag ved Vetrlidsallmenningen, sier han med henvisning til bystyrets vedtak i juni.

– Det er knyttet stor usikkerhet til dette vedtaket. Hva gjør du om det ikke lar seg realisere?

– Jeg opplever det å være et hypotetisk spørsmål. Jeg har ikke tenkt å gi noen garantier, sier Smith-Siversen.

 - Å bygge en god bybane er Venstres viktigste sak, og kommer til å stå øverst på vår liste i eventuelle byrådsforhandlinger. Vi stiller ingen ultimatum, men de fleste vet at Venstre vil ha Bybanen langs Bryggen, sier Erlend Horn til Bergens Tidende.

– Å bygge en god bybane er Venstres viktigste sak, og kommer til å stå øverst på vår liste i eventuelle byrådsforhandlinger. Vi stiller ingen ultimatum, men de fleste vet at Venstre vil ha Bybanen langs Bryggen, sier Erlend Horn til Bergens Tidende.

Venstre håper Høyre snur
Også Erlend Horn (V) synes signalene fra Thorsen er positive.

– Men det er Thorsen som sier dette, og ikke Ap. I politikken forholder vi oss til partienes standpunkt, og ikke personenes private standpunkt. Men jeg håper jo at flere tenker sånn.

Horn sier det ville vært bra om Ap viste en mer pragmatisk tilnærming til bybanedebatten enn hva de har gjort til nå. Han viser til at også Frps gruppeleder Tor Woldseth har uttalt at de ikke vil stille noen ultimatum før eventuelle forhandlinger.

– Dette håper jeg også Høyre tar til seg. Det er interessant å se om de vil vise samme holdning, eller være uforsonlige.

Han registrerer Smith-Sivertsen sine uttalelser i mandagens BT, hvor han siteres på at han foretrekker en lang tunnel fremfor å legge banen over Bryggen.

– Det synes jeg er synd. Jeg ønsker selvsagt at flest mulig politikere i Bergen vil en bane som går i dagen, og ikke en dårlig løsning som det en slik tunnel vil være. Jeg er opptatt av at folk er åpne, og ikke går inn i forhandlinger med ultimatumer.

En god bybane er viktigst
Den siste tidens debatt om hvem Venstre kan samarbeide med, mener Horn har kommet skjevt ut. Nylig opphevet Venstre et vedtak om at de ikke skal samarbeide med Frp, samtidig som de vedtok at de ønsker å gå til valg på et borgerlig samarbeid. At dette utelukker samarbeid med andre, mener Horn er en feiltolkning.

– Det betyr at vi ønsker å forhandle med de borgerlige først. Det ville vi ikke vedtatt om det ikke var fordi vi trodde vi fikk mest gjennomslag for vår politikk der. Men jeg utelukker ikke at vi kan forhandle med andre partier dersom vi ikke får gjennomslag for vår politikk i forhandlingene.

Politikere fra Arbeiderpartiet har en rekke ganger den siste tiden påpekt at Ap og Venstre har mer til felles med hverandre når det gjelder miljøpolitikk og sosialpolitikk, sammenlignet med Høyre og Frp. Horn sier seg ikke uenig i det.

– Det er de sakene vi har trukket frem, fordi vi er mest uenige med dagens byråd i dem. Derfor vil vi inn i byråd for å endre retningen på de områdene. Hadde det vært et Ap-styrt byråd vi skulle forhandlet med, så ville vi nok trukket frem andre saker. Som uenigheten rundt bruken av private, individets frihet og ansvar og slike mer ideologisk rettede saker.

– Å bygge en god bybane er Venstres viktigste sak, og kommer til å stå øverst på vår liste i eventuelle byrådsforhandlinger. Vi stiller ingen ultimatum, men de fleste vet at Venstre vil ha Bybanen langs Bryggen, sier Horn.

Les hele saken hos BT.no her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**