Ber regjeringen følge opp klimaforpliktelser i statsbudsjettet

Ola Elvestuen har en klar forventning om at regjeringen følger opp sine klimaforpliktelser i samarbeidsavtalen med Venstre og KrF. Det må bli enklere og mer lønnsomt å ta grønne valg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


I samarbeidsavtalen er man enig om om å føre en offensiv klimapolitikk, at klimaforliket skal forsterkes og at utbyggingen av fornybar energi skal økes. .

I samarbeidsavtalen er man dessuten enig om at:
-avkastningen fra miljøteknologifondet økes.
-der innføres et skattefradrag for ENØK-investeringer i hjemmet.
-satsingen på kollektivtransport i storbyene forsterkes.

Klimaforpliktelser
Venstre forventer at regjeringen følger opp sine klimaforpliktelser i samarbeidsavtalen

Ola Elvestuen

Foto: Bård Ek

– Det vil si at vi forventer at det legges opp til en klimapolitikk og et budsjett hvor det blir enklere og mer lønnsomt å ta grønne valg og hvor det blir ulønnsomt å forurense, sier nestleder i Venstre og leder av energi og miljøkomiteen Ola Elvestuen

Grønn vekst er mulig
Rapporten New Climate Economy inneholdt en god nyhet og en dårlig nyhet

– Den viste at grønn vekst er mulig, men også at det haster med grønn omstilling. De neste 15 årene er kritiske for at vi skal nå klimamålene, sier Elvestuen.

For Venstre er det uaktuelt å fire på klimamålene. Budsjettkampen blir en klimakamp.

– Det er definitivt grunn til å tro at budsjettkampen blir en klimakamp og at det blir helt nødvendig for Venstre å grønnvaske det blåblå budsjettforslaget, sier Elvestuen til NTB.

Grønne forventninger til statsbudsjettet
Venstre forventer at regjeringen sørger for å innfri klimamålene og i første rekke leverer et grønt statsbudsjett med:

Mer til forskning og teknologiutvikling.

Grønt skatteskifte.

Økt jernbanesatsing.

Kollektivsatsing i byene med 50 % statlig finansiering.

Skattefradrag for ENØK-tiltak.

Satsing på fornybar energi.

En stor satsing på sykkel, gjennom tilskuddsordning til bygging av sykkelveger

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**