Et statsbudsjett som krever vesentlig omarbeiding

Onsdag presenterte regjeringen sitt første helblå statsbudsjett. Dessverre et budsjett hvor Venstre sterkt savner både en klar klimaprofil og en langt tydeligere sosial innretning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Sats på jernbanen, Intercity, tog, Østlandet

Fra Venstre er vi også tydelige på at jernbaneinvesteringene må økes. Vi ser at det satses på nye togsett og det er bra. Allikevel er det for Venstre ingen tvil om at både vedlikehold av jernbanen og kollektivtransport må bli budsjettvinnere før ferdigbehandling i Stortinget.

På velferdssiden ser vi at budsjettforslaget ikke støtter opp om de svakeste. Det må gis mer til de som virkelig trenger det mest.

Alle ønsker å få flere barn ut av en ufrivillig fattigdom. Vi er klar på at skal vi løfte flere barn ut av fattigdom må bl.a. barnetrygden økes for de med dårligst råd. SFO-prisen må reduseres for fattige familier og det må gis et tilbud om gratis kjernetid i barnehage for barn mellom 3 og 5 år, eller vesentlig lavere barnehagepriser for de familiene med dårlig råd.

For en drøy uke siden la regjeringen fram sin lærerstrategi som vi mener inneholdt flere gode tiltak. Dette er imidlertid tiltak som koster penger. Mener regjeringen at skolen må prioriteres høyere må det komme større bevilgninger til skolen for å realisere de gode ønskene.

La læreren være lærer

For å oppnå dette et lærerløft ønsker Venstre å øke midlene til videreutdanning for flere lærere. Vi må også få på plass flere helsesøstre på skolene samt flytte administrative oppgaver fra lærerne til kontorpersonale. Summen av dette mener vi vil gi lærerne mer tid til å være lærer, og mulighet til faglig utvikling.

Når det gjelder skatteskiftet regjeringen nå legger opp til savner Venstre et grønt skifte som regjeringen tidligere har lovet. I stedet kutter regjeringen de grønne avgifter med rundt en milliard kroner. Vi vet at høyere pris på forurensing kombinert med lavere skatt på bedrifter og arbeid er en del av løsningen på klimaproblemet.

Venstre savner også bedre vilkår for gründere og småbedrifter. Det skaper vekst. Tilgang på kapital må bedres og de sosiale rettigheter for gründere og enkeltmannsforetak må styrkes.

Kåre Pettersen

Onsdagens budsjett viser at det er nok av utfordringer å ta fatt i.

Kåre Pettersen
leder Vestfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**