Første utkast til fylkesprogram for perioden 2015-19 er klart

Programnemnda i Hordaland Venstre har nå lagt frem første utkast til fylkesprogram for perioden 2015-19 og utkastet er sendt ut på e-post til alle medlemmene i et nyhetsbrev. Høringsfrist 7. november

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Nemnda ønsker nå innspill og tilbakemeldinger fra alle medlemmene. Etter høringsfristen, som er 7. november, vil nemnda forberede andre utkast. Dette vil foreligge i desember en gang.

Utkastet til program finn du her

Alle innspill sendes til [email protected]

Venstres programarbeid

Foto: Venstre

Disse sitter i programnemnda for Hordaland Venstre:

Synnøve Handeland – leder
Tallak Rundholt
Mona H. Hellesnes
Frode Hervik
Anne-Beth Njærheim
Grete Line Simonsen
Kevin Johnsen

Sekretær: Elizabeth Toft Erichsen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**