Nominasjonsmøte

Det blir arrangert nominasjonsmøte laurdag 11. oktoker kl. 12.30.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Foredrag av Odd Einar Dørum

Foto: Kristian Stråmyr

Nominasjonsmøtet si oppgåve er å settje saman ei liste til kommunevalet i 2015, og avgjere spørsmål rundt kumulering, ordførarkandidat, osb. Møtet er ope for alle, men berre betalande medlammar har røysterett. Det vil òg vere opna for ein generell lokalpolitisk debatt for å bli betre kjend med kandidatane sine synspunkt.

Møtestad blir i lokala under Best-stasjonen på Vatneeidet dersom vi får tillating frå dei nye eigarane. Ta gjerne kontakt med gruppeleiar Kristian Stråmyr i forkant om du ynskjer å kome.

Vi kombinerer med eit styre- og gruppemøte etterpå. Saklista finn du på facebook sida vår.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**