Vellykket møte med Ola Elvestuen

Hole Venstre inviterte til diskusjon rundt trasévalg av Ringeriksbanen. Ola Elvestuen fikk mange gode innspill fra de 26 som møtte opp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Ola Elvestuen og Torbjørn Rødberg ser utover Hole kommune

Det var tverrpolitisk oppmøte med representanter fra både SV og Senterpartiet. Møtet hadde også deltagere fra Natur og Ungdom, og foreningen For jernbane.

Venstres kommunestyrerepresentant i Hole, Torbjørn Rødberg, informerte om problematikken rundt kulturminner og naturvern. Rødberg mener man må være varsom med trasévalg i Hole kommune, både med jernbane og E16.

Ola Elvestuen innledet med at det må planlegges helhetlig rundt bygging av transportsystemene i Norge. Det er viktig å undersøke reisemønster, og bygge infrastruktur etter behov. Venstre mener at jernbane er et nasjonalt anliggende, men det er viktig at Hole kommune hopper på de riktige prosessene for å komme med konstruktive innspill.

Listestillingsmøte
Etter temamøtet hadde Hole Venstre listestillingsmøte. Torbjørn Rødberg har tro på en sterk Venstre-liste for kommunevalget 2015, med nye og gamle kandidater. Hole trenger et Venstre som er tydelig i miljøsaker, kommuneutvikling og en trygg kommuneøkonomi.

Ønsker du å stå på liste for Hole Venstre, send en e-post til [email protected].

Ola Elvestuen, Torbjørn Rødberg, Hanne Stuve, Lars Thoresen, Per Hafnor

Ola Elvestuen, Torbjørn Rødberg, Hanne Stuve, Lars Thoresen, Per Hafnor

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**