Venstre: – Budsjettet må bli grønt

Venstres finanspolitiske talsmann, Terje Breivik, ser fram til forhandlingene om statsbudsjettet. — Det blir vanskelige forhandlinger. Klimaprofilen i budsjettet må styrkes betydelig. Det betyr å rette opp kutt, samt å styrke klimaforliket og øke kollektivsatsingen, sier Terje Breivik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Terje Breivik

Foto: Marius Nyheim

 For Venstre blir det viktig å rette opp klimakutt, samt å styrke klimaforliket og øke kollektivsatsingen, sier Terje Breivik.

For Venstre blir det viktig å rette opp klimakutt, samt å styrke klimaforliket og øke kollektivsatsingen, sier Terje Breivik.
Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Breivik slår fast at regjeringen heller ikke har fulgt opp fjorårets budsjettavtale om innføring av skattefradrag for enøktiltak og fjerning av moms på leasing av el-bil.

Grønne tiltak
Han mener det grønne skiftet som regjeringen har lovet er fraværende.
– Det er ingen spor etter et grønt skatteskifte i budsjettet. I stedet kutter de grønne avgifter med rundt en milliard kroner. Det er en ren provokasjon, når vi vet at høyere pris på forurensing kombinert med lavere skatt på bedrifter og arbeid er en del av løsningen på klimaproblemet. Det blir en hovedoppgave for Venstre å få inn i budsjettet, sier Breivik.

Venstre er også tydelig på at jernbaneinvesteringene må økes.
– Det er spor etter satsing på investering på tog, men det er ingen tvil om at både vedlikehold av jernbanen og kollektivtransport må bli budsjettvinnere når budsjettet er behandlet i Stortinget, sier Breivik.

Fattigdom
Den rødgrønne regjeringen klarte ikke å snu utviklingen med et økende antall fattige barn. Regjeringen tar noen riktige grep, men tiltakene må forbedres i forhandlingene.

– Skal vi løfte flere barn ut av fattigdom må vi blant annet øke barnetrygden for de med dårligst råd, redusere SFO-prisene for fattige familier og gi et tilbud om gratis kjernetid i barnehage for barn mellom 3 og 5 år eller vesentlig lavere barnehagepriser for de familiene med dårligst råd, understreker Breivik

Følge opp lærerløftet
Det er en uke siden regjeringens lærerstrategi ble lagt fram. Her var det flere gode tiltak, men Venstre vil følge opp «lærerløftet» allerede i årets budsjett

– Å gjenreise respekten for læreren er å gjenreise respekten for kunnskap. Derfor kommer vi til å jobbe for å øke videreutdanningsmidlene og få på plass flere helsesøstre og kontorstøttefunksjoner for å avlaste lærerne og gi dem tid til sine kjerneoppgaver, sier Breivik

Gründerløft
Breivik etterlyser også konkrete tiltak for å forbedre vilkårene for gründere, enkelpersonforetak og småbedrifter.

– Venstre vil ha bedre vilkår for gründere og småbedrifter. Det skaper vekst. Vi må bedre tilgangen på kapital og styrke sosiale rettigheter for gründere og enkeltmannsforetak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**