– Vil ha tydelige miljøtiltak

Venstres Ola Elvestuen, leder i Energi- og miljøkomiteen, peker på stort sprik mellom regjeringens budskap i trontaledebatten og forslaget til statsbudsjettet. – Vår jobb blir at budsjettet skal samsvare med samarbeidsavtalen, og dagens budsjett står på ingen måte i forhold til klimabudskapet til Solberg i trontaledebatten, sier Ola Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Ola Elvestuen

Ola Elvestuen
Foto: Venstre

Abid Q. Raja

Abid Q. Raja
Foto: Venstre

Elvestuen og partikollega Abid Q. Raja i Transportkomiteen, slår fast at Venstre har en enorm oppgave i budsjettforhandlingene.

– Etter mange år med økte klimautslipp forventer folk at vi skal levere klimapolitikk. Det er en forutsetning for Venstre. Dette er et dårlig miljøbudsjett, og det inneholder store kutt på klassisk naturvern og nasjonalparker, sier de to.

Betydelige løft
– Vi skal hjelpe regjeringen med å få dette på plass. Statsbudsjettet skal følge opp samarbeidsavtalen gjennom betydelige løft, både på klima, kollektivtransport og miljøområdet, sier Elvestuen og Raja.

De varsler fem tiltak som blir sentrale i forhandlingene:
Grønt skatteskifte.
Økt jernbanesatsing.
Økt kollektivsatsing i byene.
Satsing på fornybar energi og energieffektivisering.
En stor satsing på sykkel, gjennom tilskuddsordning til bygging av sykkelveger

Kollektivløft
Abid Q. Raja er klar på at budsjettet ikke leverer det kollektivtransporten trenger det kommende året.

– Det er spor etter satsing på investering på tog, men det er ingen tvil om at både vedlikehold av jernbanen og kollektivtransport må bli budsjettvinnere når budsjettet er behandlet i Stortinget, sier Raja.

Raja peker spesielt på utfordringen for de store byene.

– Alle de store byene forventer sterk vekst i årene som kommer, og med vekst kommer også store infrastrukturutfordringer. Venstre går inn i de kommende budsjettforhandlingene med et mål om at all trafikkvekst i de store byene skal tas med kollektiv, sykkel og gange. Det betyr en langt større satsing enn den vi ser i regjeringens budsjett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**