Farstad utfordret Fiskeriministeren på lakselus

Stortingsrepresentant utfordrer Fiskeriministeren på lakselus og fiskeripolitikk. – Norsk oppdrettsnæring har fortsatt et stort vekstpotensial, men det er en forutsetning at videre vekst spiller på lag med miljøet og er bærekraftig. Det er ikke til å komme utenom at oppdrettsnæringen har et stort, uløst problem med rømming og lakselus, sa Pål Farstad, fra næringskomiteen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Stortingsrepresentant Farstad benyttet i dag anledningen til å utfordre Fiskeriministeren på lakselus og fiskeripolitikk i spørretimen.

Pål Farstad

Foto: Silje England

Norsk oppdrettsnæring har fortsatt et stort vekstpotensial, men det er en forutsetning at videre vekst spiller på lag med miljøet og er bærekraftig. I dag har oppdrettsnæringen et stort, uløst problem med rømming og lakselus. Fjorårets varme vinter ga gode forhold for lakselusen, og siden i sommer har det kommet stadige bekymringsmeldinger om altfor høye lusetall.

Bærekraftig og konkurransedyktig fiskeripolitikk.
Venstre har som ambisjon at Norge skal være verdens fremste sjømatnasjon. Fiskeripolitikken må sikre verdiskaping, bærekraft og attraktive, konkurransedyktige arbeidsplasser.

– For å få til det må vi sikre at fiskeri, oppdrett og hele marin sektor for øvrig utvikler seg innenfor rammer som miljøet tåler, sier Pål Farstad.

– Venstre vil gjøre sjømatnæringen mer konkurransedyktig og allsidig gjennom nyskaping, produktutvikling og satsing på eksportfremmende tiltak. Villfisk og oppdrettet fisk må forvaltes på en slik måte at dette er fornybare ressurser i et evighetsperspektiv og at ressursene gir verdiskaping og sikrer vår velferd, også i fremtiden, sier Pål Farstad.

Savner tyngre tilnærming til problemet
Regjeringen varslet i sommer at de ønsket å åpne opp for fem prosent vekst i oppdrettsnæringen, samtidig som de stiller strenge lusekrav, innebærer at det ikke skal være mer enn 0,1 voksne hunnlus per oppdrettsfisk i snitt på lokaliteter der konsesjoner med utvidet kapasitet benyttes. Venstre mener dette ikke er nok, og Farstad savner en tyngre tilnærming til problemet.

Fisk makrell

Foto: Wikimedia

Farstad påpeker at forskere frykter blant annet at sjøørreten i ytre deler av Namsenfjorden kommer til å bli utryddet på grunn av lakselus, og viser til at sist fredag kunne vi lese i FiskeribladetFiskaren at Ålfjorden nesten er tom for skalldyr.

– For å realisere potensialet til norsk havbruk og produsere 5 millioner tonn laks og ørret i 2050, må det være ytterligere innovasjon og utvikling i havbruksnæringen. Men først må utfordringene med bl.a lakselus og rømming bedres betraktelig, understreker Farstad.

– Jeg savner en tyngre tilnærming til problemet, der våre kompetansemiljø blir mobilisert til å tenke nytt — tenke alternativt — tenke helhetlig ift miljøet, oppdrettsnæringen selv, og ift andre levende ressurser i havet og fjordene. Jeg vil at fiskeriministeren tar grep — utover det som gjøres i dag — for å løse lakselusutfordringen, sier Farstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**