Leders tale: #serduforskjellen?

Lørdag 18. oktober talte Venstres leder Trine Skei Grande til over 250 deltagere på Venstres landskonferanse på Clarion Hotel Royal Christiania i Oslo. I sin tale fokuserte Grande på fattigdom, oppvekst og inkludering som noen av de viktigste sakene Venstre må jobbe med. Les høydepunkter fra Trines tale og se video her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Videoarkiv: Trine Skei Grande lørdag 18. oktober:
Video: Video for Web

Kjære Landskonferanse,

Trine Skei Grande

Foto: Marius Nyheim

Vi lever i et av verdens rikeste land, og de fleste av oss har kunnet tatt del i Norges enorme velstandsutvikling de senere årene. Men likevel er det noen av oss som har så lav inntekt og så lav levestandard at de ikke har mulighet til å delta fult ut i det norske samfunnet. De er ekskludert.

Fattigdom — en av våre største utfordringer
I dag er det 78 200 barn og unge som lever i fattigdom i Norge. Mens pensjonister var en av de største gruppene innenfor lavinntektsgruppen tidligere, er det i dag ungdom, unge voksne og ikke minst barnefamilier med innvandrerbakgrunn som utgjør en større andel.

Les: Venstres tiltak mot fattigdom.

•Halvparten av alle fattige barn har innvandrerbakgrunn.
•Bare 11 prosent av alle barn i Norge har innvandrerbakgrunn, utgjør de nå halvparten av alle fattige under 18 år.

Les: Dagbladet: – Det er hyggelig å spise kake, men det har aldri løst noe fattigdomsproblem.

Venstre mener det er viktig å løfte flere av dagens fattige ut av fattigdom, samtidig som vi forebygger fremtidig fattigdom.

Venstre har derfor prioritert:
•Utdanning
•Arbeid
•Bolig
•Helse
•Inkludering.

Utdanning: Utdanning og arbeid er samfunnets viktigste tiltak for å forebygge fattigdom og utvikling av nye sosiale skillelinjer i befolkningen. For å redusere fattigdommen, må vi sørge for at alle tilegner seg grunnleggende lese- og skriveferdigheter, at sosiale utfordringer blir fulgt opp tidlig, og at flere fullfører videregående skole.

Arbeid: Den aller viktigste årsaken til lavinntekt/fattigdom er manglende yrkesdeltakelse. Det er viktig at vi senker terskelen for å komme inn i arbeidslivet ved å myke opp adgangen til midlertidige ansettelser, og vi må differensiere barnetrygden så de som trenger det mest, skal få mest. De som står på utsiden, skal komme på innsiden av norsk arbeidsliv.

Bolig: En trygg og stabil boligsituasjon er viktig for å kunne løfte seg ut av fattigdom. Det er viktig å sikre et tilpasset boligtilbud barnefamilier, særlig for barnerike familier med innvandrerbakgrunn, så alle kan ha en verdig oppvekst.

Helse: En god helse er kanskje det viktigste tiltaket for å forebygge fattigdom: ved at man kommer i arbeid og blir i stand til å forsørge seg selv. Et viktig tilbud for mange unge er å få et tilbud om behandling tidlig i sykdomsforløpet, for å hindre frafall fra studier og arbeid.

Inkludering: Av de 78 000 barna i Norge som vokser opp i en lavinntektsfamilie, har 47 prosent av dem innvandrerbakgrunn. Mens bare 11 % av alle barn i Norge har innvandrerbakgrunn, utgjør de nå halvparten av fattige under 18 år.
Vi har fortsatt en lang vei å gå, og vi har mye å kjempe for.

Forskjellene på blågrønt og blåblått

Trine Skei Grande landsmøte 2014

Foto: Marius Nyheim

Klima en av vår tids største utfordringer. Derfor må vi spørre oss: Hvorfor satser regjeringen 8 ganger mer på bruktbil, snøscooter og campingvogn enn de gjør på fornybar energi, når det er så utrolig viktig å jobbe for en bærekraftig fremtid?
I tillegg ser vi at det er stor forskjell på en kunnskapsminister fra Høyre og en fra Venstre:

•Venstre vil ikke innføre skolepenger for studenter fra utlandet
•Venstre vil ikke innføre massive kutt av voksenopplæring og folkehøyskole.

Det viktig vi fokuserer på etterutdanning av lærere, og å minske andelen ufaglærte i skolen.

Et Venstre-budsjett
Noen sier at vi har et problem. Jeg vil snu på det. Jeg vil si at regjeringen har et problem. Regjeringens forslag til statsbudsjettet har ikke et spor etter Venstre. Men, jeg legger til grunn at regjeringen ønsker å være med i budsjettflertallet. Forskjellen fra de rødgrønne til nå, er at dette kun er et budsjettforslag. Det kan virke som at Høyre fikk bestemme skattene, og FrP fikk bestemme avgiftene, og det er ikke akkurat en ideell kombinasjon. Vi må ha et budsjett som går fra blåblått til grønt. Vi må ha et budsjett som går fra usosialt til sosialt, et budsjett som tar vare på de som trenger det mest. Vi må ha et Venstre-budsjett.

Tusen takk!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**