Uttalelse: Utdanning på tvers av landegrenser!

Det er bred enighet om at gratisprinsippet ligger til grunn for norsk høyere utdanning. Likevel foreslår regjeringen å rokke ved dette prinsippet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Uttalelse fra landsstyret 18. oktober 2014

 Gratisprinsippet må gjelde for alle studenter, mener Venstre.

Gratisprinsippet må gjelde for alle studenter, mener Venstre.
Foto: Microsoft

I regjerings forslag til statsbudsjettet blir det foreslått å utrede skolepenger for studenter som kommer fra utenfor EØS-området. Begrunnelsen er at man har innført dette i våre naboland. De argumenterer også med at de ønsker at studenter skal tiltrekkes av kvalitet og ikke av at det er gratis å studere i Norge. Venstre er prinsipielt mot skolepenger i offentlig utdanning, og er derfor sterkt imot det foreslåtte bruddet på gratisprinsippet.

Ved å innføre skolepenger for internasjonale studenter jobber regjeringen direkte mot sine egne mål om økt internasjonalisering. Tall fra Sverige viser et fall på rundt 90 prosent over to år i søkningen fra denne gruppen etter innføring av skolepenger. Dette viser at man ekskluderer en stor gruppe med studenter som er ønsket ved institusjonene. Ved å gjennomføre dette tiltaket sørger regjeringen for at Norge mister et av sine viktigste konkurransefortrinn i kampen om de beste hodene på en nordisk og internasjonal utdanningsarena. Inntektene som kommer av skolepengene (23 millioner i følge Finansdepartementets utregning fra 2012) er forsvinnende små, og vil ha meget liten effekt på utdannings- og forskningskvaliteten i Norge.

Den siste tiden har flere land over hele verden valgt å innføre skolepenger for internasjonale studenter. Norge bør ikke bidra til en trend hvor internasjonal utveksling blir stadig dyrere, og forbeholdt få og privilegerte. Venstre mener at utdanning er et gode som skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av hvor mye dine foreldre tjener og hvor du kommer fra. Empiri fra land som Nederland, Irland og Storbritannia viser at vår bekymring er berettiget. I disse landene har skolepenger for internasjonale studenter vært det første skrittet mot skolepenger for alle. Det er uakseptabelt at regjeringen vil ta betalt for et gode som bør være allment tilgjengelig.

Venstre vil bevare gratisprinsippet.
Venstre vil ikke innføre skolepenger for internasjonale studenter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**