Venstre gjør en forskjell

I dagens BA svarer fylkesleder Geir Kjell Andersland på Olav Kobbeltveits analyse av Venstres opptreden i bergenspolitikken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

 Geir Kjell Andersland er fylkesleder i Hordaland Venstre

Geir Kjell Andersland er fylkesleder i Hordaland Venstre

Olav Kobbeltveit har i mange år vært en analytisk, reflektert og humoristisk politisk kommentator. Jeg har som regel lest han med stort utbytte og moret meg over hans ironi og sarkasmer, også når brodden har rammet Venstre.

Men de utfall han har i sin to siders kommentar i BA 17. oktober mot Bergen Venstre og særlig mot undertegnede, er forankret i noen svært uriktige forestillinger.

Jeg har aldri uttalt noen glede eller stolthet over et eventuelt samarbeid med Frp. Derimot har jeg vedkjent meg, med stolthet, at Venstre er et borgerlig parti. Kobbeltveit anser det " fåfengt å bruka tid og krefter på å drøfta det ideologiske innhaldet i "borgarleg"" .

For min del assosierer jeg borgerlig med klassiske dyder som mot, måtehold, visdom og rettferdighet. For øvrig handler det om samfunnsborgeren, som tar ansvar for seg og sitt, men samtidig gir sitt bidrag til fellesskapets beste. Samfunnsborgeren er verken populist eller sosialist, men liberal og solidarisk. Jeg kan anbefale Kobbeltveit, som jeg også kjenner som et litterært menneske, å lese forfatteren Ronald Fangens essays " Borgerlig livssyn". Det er riktignok fra 1934, men er stadig relevant.

Utelukker ikke Frp
Det nye ved årets vedtak, er at Venstre ikke på forhånd utelukker et samarbeid med Frp. Det betyr ikke at Venstre har kastet seg rundt halsen på dette partiet, men det betyr at Frp ikke lenger er å anse som politisk uspiselig. Bakom synger også Venstre gode erfaringer fra samarbeidet med Høyre og Frp i Hordaland fylkesting.

Politiske allianser har selvsagt med ideologi å gjøre, men har også å gjøre med hvilke politiske resultater som oppnås.

Hva det sistnevnte angår, virker Kobbeltveits vurderinger som en naiv skjønnmaling av Arbeiderpartiets politikk.

I de åtte år Stoltenberg regjeringen satt ved makten, fungerte den som klimapolitisk sinke, som bremsekloss for barns klagerettigheter etter barnekonvensjonen og var nådeløs i asylpolitikken, faktisk til forveksling lik Frps politikk på disse felter.

SV må ha slukt så mange kameler at det ikke er til å undres over at partiet mistet sin politiske førlighet.

Bryggen i Bergen

I lokalpolitikken i Bergen er det heller ikke så lett å få øye på politiske Ap- gjerninger som, i forpliktende samarbeid, skulle utløse bedre uttelling for Venstres politikk. Tvert imot er det en kjensgjerning at erfaringer fra tidligere byrådssamarbeid, viser at Venstre har fått mer igjen for et samarbeid med høyresiden enn med Arbeiderpartiet i førersetet.

Selv var jeg i perioden 1999-2003 gruppeleder for Venstre i Bergen bystyre. Venstres bystyregruppe valgte den gang nettopp et samarbeid med Arbeiderpartiet. Det førte til at Anne Grethe Strøm – Erichsen ble byens ordfører, siden Bergens første byrådsleder. Men det er synd å si at dette samarbeidet ga noe mersmak for Venstre. Etter at partiet gikk ut av byrådet i juni 2001, har det ikke vært noen politisk styringsallianse mellom Venstre og Arbeiderpartiet i Bergen.

Når både det politiske innholdet og tidligere samarbeidserfaringer slår så negativt ut, er det lite trolig at samarbeidet blir gjenopplivet etter valget i 2015, skjønt politikkens veier er uransakelige.

Venstre krever grønne gjennomslag
Til slutt noen ord om det nylig fremlagte forslag til statsbudsjett fra den blåblå regjeringen. Kobbeltveit etterlater et inntrykk av at det her skulle råde ulik forståelse mellom Venstre sentralt og i Bergen/Hordaland. Men det er bare en mening om dette budsjettforslaget i Venstre: Forslaget er på de viktigste politikkfelter for Venstre en ren provokasjon. Her kan særlig nevnes klimapolitikken, manglende tiltak mot barnefattigdom og den slette sosiale profilen generelt.

Forslaget vil forbli et forslag. Det vil ikke få flertall slik det nå foreligger. Budsjettet er i strid med sentrale deler av den samarbeidserklæringen regjeringspartiene har inngått med Kristelig Folkeparti og Venstre.

Man kan absolutt beklage at regjeringen har vist så dårlig politisk skjønn at forslaget overhodet har sett dagens lys. Men i motsetning til budsjettforslagene fra den rødgrønne regjeringen, er Venstre nå i posisjon til å få gjennomført endringer. Mens alle de forslag Venstre fremmet i forrige periode, ble konsekvent nedstemt av det rødgrønne flertallet, vil Venstre nå sørge for en bedre klimapolitikk og at færre barn lever i fattigdom, noe Arbeiderpartiet ikke maktet. Politikk skal gjøre en forskjell.

Geir Kjell Andersland, fylkesleder i Hordaland Venstre og tidligere byråd i Bergen

Innlegget stod på trykk i BA onsdag 22. oktober. Se nettversjon her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**