Kritikk av ny skjenkepolitikk

Venstres Erlend Horn er kritisk til kommunens nye skjenkepolitikk, hvor utestedene får inndratt bevillingen før de får anledning til å klage.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


I løpet av en kort periode har seks utesteder i Bergen mistet bevillingen for en kortere tidsperiode.

Når disse har klaget til kontor for skjenkesaker, og bedt om at stengingen utsettes til klagen er ferdigbehandlet, har de fått avslag på dette.

Kommunen har nemlig endret praksis, og gir ikke lenger oppsettende virkning på klager. Det betyr at kranene må stenges før klagen er ferdig behandlet hos Fylkesmannen eller i rettsvesenet, melder Bergens Tidende.

Til BA sa skjenkesjef Gro Gaarder den 8. oktober i år at skjenkekontoret har «såpass tro på de vedtakene vi fatter at vi ikke trenger å få dem dobbeltsjekket hos fylkesmannen først».

Årsaken til den nye praksisen, forklarte hun slik overfor avisen:

- Prinsippet er at det skal være nærhet i tid mellom reaksjon og overtredelse.

Horn5

Venstre tok opp saken
Venstres Erlend Horn tok opp den nye praksisen i onsdagens bystyremøte. I et muntlig spørsmål utfordret han byråd Helge Stormoen (Frp) på om skjenkebevillingen skulle inndras før klagen hadde vært til behandling i helsekomiteen, eller bare før den var behandlet hos Fylkesmannen.

- Mener byråden at dette er en god praksis, eller vil han ta initiativ til å omgjøre den, spurte han.

Byråd Helge Stormoen hadde derimot ikke noe svar å gi. Han viste til at avdelingen hans nylig tok over ansvaret for skjenkepolitikken.

- Denne byråden vil se nærmere på praksisen og komme tilbake med et skriftlig svar til representant Horn. Siden dette er et nytt felt for meg trenger jeg tid til å gå skikkelig inn i saken, sa Frp-byråden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**