Vestfold Venstre på Landskonferansen 2014

Helgen 18.-19. oktober avholdt Venstre sin årlige landskonferanse i Oslo. Lørdagen talte Venstres leder Trine Skei Grande til over 250 deltagere på landskonferansen. Hun fokuserte på blant annet fattigdom, oppvekst og inkludering som noen av de viktigste sakene Venstre må jobbe med.
Fra Vestfold hadde hele 15 medlemmer funnet veien til Oslo denne helgen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Temaet for Landskonferansen var “Det nye kommunelandskapet”. Men konferansen berørte også enkelte andre temaer. Generalsekretær Trond Enger innledet konferansen med “Oppskrift på valgseier 2015” og kom bl.a. inn på listestilling. Så langt ligger vi noe etter planen.

Leders tale var det store høydepunktet lørdagen og hun fokuserte på blant annet fattigdom, oppvekst og inkludering. Talen er forøvrig lagt ut som video og kan leses på Venstres nettside.

André Skjelstad

André Skjelstad
Foto: Karin S. Frøyd

Seinere på dagen var det lagt opp til to ulike symposier i forbindelse med “Hva skal vi med kommunene”. Stortingsrepresentant André Skjelstad snakket om kommunereformen og Venstres oppdrag og rolle. Deretter fulgte en paneldiskusjon. Deretter var det en ny bolk ledet av Torild Skogsholm. Sentrale politikere hadde i tur og orden ordet og redegjorde for hvorledes de tenker seg å løse de viktige oppgavene i kommunene med en ny reform.

Venstres miljøpris 2014 ble delt ut til Naturvernforbundet. En online Skype-sending formidlet overrekkelsen av prisen i Bergen.

Søndagen fortsatte programmet med kommunalpolitisk symposium. Tidligere Venstre-leder Lars Sponheim, nå fylkesmann i Hordaland, var hentet inn for anledningen. Temaet hans var “Sett kommunene i stand”. Deretter fulgte en paneldiskusjon med fylkespolitikere.
Resten av søndagen var viet til diverse innspillsverksted over temaer som skole, fattigdom, miljø/energi/ samferdsel, finans/næring, helse/kommunal, kommunikasjon, valgkamp og organisasjon.

Terje Breivik og Karin Virik

Foto: Steinar Bleken

Det ble denne gang noe tid til litt politiske samtaler med stortingspolitikerne. Denne muligheten benyttet bl.a. Karin Virik. Hun hadde flere innspill til våre sentrale politikere i forhold til statsbudsjettet og hvorledes Venstre bør forholde seg til enkelte av sakene, bl.a. forslaget om å heve tollgrensen for handel på nett.
Se bildet til venstre av Karin Virik og Terje Breivik.

Karin Virik og Karin S. Frøyd hadde begge gleden av å bli avbildet sammen med partileder Trine Skei Grande.

Trine Skei Grande og Karin Virik

Trine Skei Grande og Karin Virik
Foto: Steinar Bleken

Trine Skei Grande og Karin S. Frøyd

Trine Skei Grande og Karin S. Frøyd
Foto: Steinar Bleken

Vestfold-gjengen på Landskonferansen. Elin S. Tveter og Karin Virik var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Vestfold Venstres deltakere på Landskonferansen 2014

Foto: Steinar Bleken

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**