Innstilling fra nominasjonskomiteen: Venstres liste for 2015-valget

Erlend Horn (27) topper forslaget til Venstres valgliste i Bergen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Nominasjonskomiteens innstilling til neste års kommunevalg er klar.

Erlend Horn (27) topper Venstres liste i Bergen.

Med seg har han mange unge kandidater. Det blir også kamp på plassen bak Horn hvor et flertall i Venstres nominasjonskomité ønsker Idun Bortne, mens mindretallet støtter Åsta Årøen. Begge sitter i bystyret i dag, melder Bergensavisen.

— Vi ønsker å ha med oss både Idun og Åsta videre, og så er det noe uenighet om hvem som bør stå på hvilken plass. Det blir opp til Venstres medlemmer å avgjøre dette, men listen blir uansett solid med begge to på høy plass, sier Anton Engen, som har ledet nominasjonskomiteen i Bergen Venstre i en pressemelding.

Venstres Julie Andersland har som kjent takket nei til gjenvalg.

Miljø og oppvekst
— Venstre har et godt grep om velgere i etableringsfasen. Jeg tror listen er representativ for Venstre i Bergen. At mange unge engasjerer seg hos oss reflekterer nok også at våre viktigste saker er miljø og oppvekstvilkår for barn, sier Horn i en pressmelding.

Horn har lang erfaring fra politikken. Til daglig jobber han som rådgiver for rektoratet ved Universitetet i Bergen, men i 2013 satt han som heltidspolitiker for Venstre.

Han har også vært nestleder i Komité for miljø og byutviling i 2013 da Julie Andersland var i permisjon.

— Jeg har jobbet mye med Bybanen, og kollektivtransport blir jo en sentral sak for Venstre. I tillegg har jeg et særlig engasjement for situasjonen til de rusavhengige. Dette er en sak som har opptatt meg lenge, og som vil bli viktig også i årene som kommer.

Per-Arne Larsen fra Åsane er innstilt på tredjeplass, mens Unge Venstres ungdomskandidat Njaal Neckelmann ønskes på plass nummer 4.

Ringrever
— På topp 10 får vi også med oss gamle ringrever som Anders Skoglund og Harald Queseth. Jeg leder meg til å kjempe for et blågrønt byråd i 2015 sammen med denne gjengen, sier Horn i en kommentar.

Nominasjonskomiteens innstilling til valgliste, kommunevalget 2015, Bergen Venstre

Nominasjonskomiteen har bestått av:

Anton Engen, leder.
Grete Line Simonsen, nestleder.
Alf Helge Greaker, Erling Birkeland, Hanne Kvilhaugsvik og Marit Thunes.
Sindre Horn representerte Bergen Liberale Studenter og Johanna R. Winther representerte Bergen Unge Venstre.

Det har vært avholdt til sammen 9 møter i komiteen. Arbeidet har vært omfattende, men fremdriften har vært god og alle møter har vært gjennomført med god møtekultur.

Sindre Horn forlot møtet da Erlend Horns kandidatur ble diskutert.
Sindre Horn ble spilt inn som kandidat til 11. plassen fra ekstern forslagsstiller etter at de kumulerte var bestemt. Han forlot igjen møtet da hans kandidatur ble diskutert.

(Nominasjonskomiteens forslag til forhåndskumulerte i uthevet tekst)

1) Erlend Andreas Horn

 Nominasjonskomiteen foreslår Erlend Horn som listetopp.

Nominasjonskomiteen foreslår Erlend Horn som listetopp.

2) Idun Kristine Bortne

 Et flertall i komiteen ønsker Idun Bortne på andreplass på listen.

Et flertall i komiteen ønsker Idun Bortne på andreplass på listen.

(Dissens: Åsta Årøen, 3 stemmer)

3) Per-Arne Larsen

 Nominasjonskomiteen foreslår Per-Arne Larsen som Venstres tredjekandidat.

Nominasjonskomiteen foreslår Per-Arne Larsen som Venstres tredjekandidat.

4) Njaal Neckelmann (ungdomskandidat)

5) Åsta Årøen

 Komiteens mindretall ønsker Åsta Årøen på andreplass.

Komiteens mindretall ønsker Åsta Årøen på andreplass.

(Dissens: Idun Bortne, 3 stemmer)

6) Ingrid Nergaard Fjeldstad
7) Øydis Lebiko
8) Harald Queseth
9) Anders Skoglund
10) Kristin Øygarden
11) Sindre Horn
12) Astrid Knutsen Hårstad
13) Siri K. Hamre
14) Thorstein Skårnes
15) Siw Bergesen
16) Ragnar Fagereng
17) Kjell-Andre Johannessen
18) Tone Bjørndal
19) Liv Aarberg
20) Trond Wathne Tveiten
21) Hans-Carl Tveit
22) Elisabeth Vannebo
23) Alf Helge Greaker
24) Gyri Skre
25) Robert Mjelde Flatøy
26) Ulvhild Eide
27) Iver Ørstavik
28) August Mestad
29) Holly Hui
30) Erlend Koppen Skar
31) Kevin Johnsen
32) Anders Waage Nilsen
33) Julia Kristoffersen
34) Jørgen Aas
35) Hanne Kvilhaugsvik
36) Jo Endride Lid Lerheim
37) Tallak Rundholt
38) Bjørnar Hamre
39) Grete Line Simonsen
40) Eivind Aalen Øi
41) Grete Kvilvang
42) Margareth Hjartåker
43) Sunniva Eide
44) Arild Horn
45) Hilde Horn
46) Ådne Horn
47) Berit Jacobsen
48) Andreas Økland
49) Hanne Brørs
50) Trond Gullaksen
51) Marit Thunes
52) Trygve Eiken
53) Liv Sæbø Fausa
54) Eirik Natlandsmyr
55) Turid Thomassen
56) Eirik Hauke Tønnessen
57) Lena Bratsberg
58) Tom Furnes
59) Solveig Cathrine Digranes
60) Erling Birkeland
61) Agnese Sila
62) Anton Engen
63) Mette-Lene Berger
64) Martin Sande
65) Jon Simonnæs
66) Jørgen Kristoffersen
67) Mathias Bratz-Queseth
68) Gunn-Vivian Eide
69) Stian Skår Ludvigsen
70) Julie Andersland

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**