Minihøring på Stortinget om vold mot barn

Torsdag 30. oktober arrangerer Venstre minihøring om vold mot barn. Flere organisasjoner og fagmiljøer kommer på høringen, blant annet barneombudet og barnepsykolog Magne Raundalen. – Vold mot barn er et av våre største samfunnsproblem, og det haster med å styrke dette arbeidet. Vi gleder oss å få hjelp av dyktige fagfolk, sier stortingsrepresentant Abid Q. Raja som leder høringen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Tid: Torsdag 30. oktober fra kl. 9-12
Oppmøte: Stortinget inngang Løvebakken 0845?
Sted: Møterom S447
Påmelding: Politisk rådgiver: Camilla Hille [email protected]

Program
Velkommen ved stortingsrepresentant Abid Q. Raja

Innlederne er utfordret særlig på omfang, konsekvenser, utfordringer og tiltak.

• Per Øystein Steinsvåg, tidligere ansatt ved Alternativ til Vold, nå ansatt av Bufdir i familievernet i et «familievoldsprosjekt»
• Magne Raundalen, leder av Raundalen- utvalget og barnepsykolog
• Ragnhild Bjørnebekk, voldsforsker
• Heine Steinkopf, psykolog ved RVTS Sør
• Heidi I. Bordi, Søndre Nordstrand Barneverntjeneste, «klemetsrudmodellen»
• Lars Due-Tønnessen, spesialrådgiver i Redd Barna

Pause

• Ida Brandtzæg og Stig Torsteinson, begge barnepsykologer og forfattere av flere bøker om barns utvikling
• Svein Mossige, forsker fra NOVA og psykologisk institutt ved UiO
• Anne Lindboe, Barneombud

Diskusjon

Oppsummering ved Abid Q. Raja.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**