Reagerer på Riksantikvaren

Venstre og SV mener riksantikvar Jørn Holme går ut over sitt kompetanseområde når han advarer mot Bryggen-alternativet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

 Hvilken kompetanse har Riksantikvaren på samferdsel og kollektivtransport? spør Venstres Julie Andersland

Hvilken kompetanse har Riksantikvaren på samferdsel og kollektivtransport? spør Venstres Julie Andersland

Riksantikvaren varsler innsigelser mot tunnel både ved Kjøttbasaren og Bybanen langs Bryggen. På spørsmål fra BT om hvilket av de to alternativene som er verst, svarte Holme:

– Jeg vil ikke velge mellom dem, for begge er like uholdbare for oss. Når det gjelder Bryggen, skyldes det både konflikt med verdensarv-statusen og den visuelle effekten av en oppbygget såle som Bybanen må kjøre på som følge av havstigningen.

Men Holme brukte også argumenter som kjøretid og komfort da han advarte mot Bryggen-løsningen.

Har ikke peiling
Julie Andersland (V) stiller spørsmål ved Riksantikvarens vurderinger.

– At det er uenighet mellom Byantikvaren og Riksantikvaren om hva som er best for kulturminnene er vi godt kjent med, og det skal vi ha respekt for. Men jeg reagerer sterkt på at Riksantikvaren har meninger om hva som gir et godt kollektivtilbud i Bergen. Hvilken kompetanse har Riksantikvaren på samferdsel og kollektivtransport? spør Andersland.

Hun avviser premissen om at Bryggen gir lengre reisetid.

– Jeg reagerer på at et organ som Riksantikvaren uttaler seg om samferdselsløsninger når det er åpenbart at det går langt utenfor deres kompetanse, sier hun.

Trenger ikke kjøre saktere
Også Tina Åsgård (SV) har reagert på uttalelsene.

– Han snakker om at det må settes opp gjerder, men det har utredninger vist ikke er nødvendig. Vi har jo ikke det særlig mange andre steder langs traseen. Bybanen trenger heller ikke å kjøre saktere over Bryggen enn ellers i sentrum, sier hun.

Byantikvaren har tidligere støttet en bybanetrasé langs Bryggen, mens altså Riksantikvaren og Fylkeskonservatoren er skeptiske.

Les hele saken på side 5 – 6 i Bergens Tidende onsdag 29. oktober.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**