Ungdom må lære mer økonomi

I Meland kommune får ungdomsskole-elevene lære om privatøkonomi gjennom prosjektet «Ungdommens gjeldsrådgivning». Vi i Venstre vil importere ordningen til Bergen, samt la elevrådene få bryne seg på budsjettansvar, skriver Idun Bortne i dette innlegget i BA.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

 Få ting gir så stort og umiddelbart læringsutbytte som å få ansvar for å fordele penger som ikke helt strekker til, mener bystyrerepresentant Idun Bortne

Få ting gir så stort og umiddelbart læringsutbytte som å få ansvar for å fordele penger som ikke helt strekker til, mener bystyrerepresentant Idun Bortne

Undersøkelser fra TNS Gallup viser at tre av ti unge har kjøpt luksusvarer i løpet av det siste halve året, kunne BA fortelle på torsdag. Tallet er flere ganger høyere enn tilsvarende tall for voksne. Luksusforbruk og kjøpepress hos unge er økende, og ikke alle har rike foreldre som kan finansiere moroa. Stadig flere unge ender opp med for mye gjeld i for ung alder, men i skolen har ingenting endret seg: ingen får opplæring i privatøkonomi før de begynner på videregående.

Dette vil Venstre gjøre noe med. Prosjektet «Ungdommens gjeldsrådgivning» kan gjerne importeres til Bergen og prøves ut på skolene våre, dersom noen av skolene ønsker å være med på et slikt prosjekt. I budsjettforhandlingene med byrådspartiene har Venstre også foreslått et prøveprosjekt hvor elevrådene på noen utvalgte skoler får tildelt penger fra kommunen som de må fordele på demokratisk vis til ulike tiltak elevene ønsker seg.

For en svært beskjeden sum kan elevrådet få innblikk i hvor vanskelig det er å fordele begrensede midler på en rettferdig og fornuftig måte, slik vi voksne stadig vekk må gjøre i bedrifter, på skoler, i kommunestyrer og selvsagt hjemme i husholdningene våre. Få ting gir så stort og umiddelbart læringsutbytte som å få ansvar for å fordele penger som ikke helt strekker til.

Idun Bortne
Bystyrerepresentant for Venstre

Innlegget sto på trykk i Bergensavisen lørdag 1. november.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**