Folkehelsesatsing hjelper elever og studenter

Venstre legger inn en ekstra milliard i folkehelsesatsing. Venstre øker også folkehelseavsnittet med en en hel milliard. – Det kan blant annet øke mulighetene betydelig for bedre helsetjeneste i skolene på alle nivåer og gi flere en sikker skoleveg, mener fylkesråd Roar Sollied.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


1 milliard mer til folkehelse
Sollied er glad for at Venstre vil gjøre mer for at flere skal bli i stand til å gjennomføre skolegangen, som danner grunnlaget for liv og yrkeskarriere. 500 nye stillinger til helsesøster og helsestasjonene hjelper på.

Det kommer flere godbiter i framlegget mandag. For folkehelse legger Venstre inn følgende:

250 nye helsesøstre i skolehelsetjenesten 163 mill
250 nye stillinger på helsestasjonene163 mill

Den naturlige skolesekken 1 mill
Reverserer kutt i båndlegging av friluftsområder 9 mill
Friluftstiltak 20 mill
Tilskudd til lokale folkehelseintiativ 10 mill
Tilskudd til utvikling av ny teknologi som stimulerer folkehelsearbeid 5 mill

Gang- og sykkelvei 300 mill
Belønningsordning for sykkel 200 mill
Tiltak for svømming i barnehagene 10 mill
Økt mva — kompensasjon ved bygging av idrettsanlegg 27.5 mill

Bedre psykisk helse for studenter 15 mill
Bedre studentvelferd 5 mill
Etablering av Sex og Samfunn-sentre — 5 mill

Tilskudd til organisajoner som driver forebyggende psykisk helsearbeid i kommunene 20 mill
Flere Fontenehus — arbeidssfellesskap for personer med psykiske lidelser 20 mill
Tilskudd til tiltak mot mobbing 15 mill

Forskning på muskel- og skjelettlidelser 15 mill
Pilotprosjekt muskjel- og skjelett poliklinikker 15 mill

Venstre presenterer sitt budsjett på mandag 3. november kl 11:30 og skal forhandle med regjeringspartiene fram til 11. november.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**