10 millioner ekstra til Ahusbanen

Venstre legger i dag frem sitt alternative statsbudsjett. Det inneholder en formidabel satsing på jernbane og kollektivtrafikk. Ett av tiltakene er 10 millioner i planleggingsmidler til Ahusbanen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Tog

Foto: Lørenskog Venstre (LKF)

– Vi ønsker å få på plass Ahusbanen så fort som mulig, og på denne måten holder vi tempoet oppe i planleggingsfasen, sier en fornøyd Bjørn Ivar Gran, leder i Lørenskog Venstre.

Det jobbes nå med en konseptvalgsutredning som skal være ferdig til neste år. Den vil også se på perspektiver for forlengelse til Skedsmo. Når utredningen er på plass, vil Venstre raskest mulig videre.

– Vi har dårlig tid, for det er et skrikende behov for en ny, skinnegående kollektivakse i bybåndet gjennom Lørenskog og frem til Lillestrøm og Kjeller. Og det er helt avgjørende at banen faktisk kobles til Lillestrøm stasjon, for det er det som gir banen en regional effekt for hele Romerike, sier varaordfører i Skedsmo, Boye Bjerkholt (V).

Folketallet i Oslo og Akershus er ventet å øke med rundt 350.000 frem mot 2030. I det pågående plansamarbeidet for areal og transport legges det opp til at mye av veksten skal komme nettopp i bybåndet gjennom Lørenskog og i Lillestrøm-Strømmen-Kjeller-triangelet.

– Hvis vi skal kunne håndtere denne veksten og samtidig unngå å kveles av biltrafikk, er vi helt avhengig av å ha et attraktivt kollektivtilbud som gjør det mulig å bevege seg raskt og effektivt i vårt område. Ahusbanen er en viktig forutsetning for å få det til, utdyper Bjerkholt.

– Det verste som kan skje nå er at vi får forsinkelser fordi vi ikke har satt av nok penger til det planleggingsarbeidet som må gjøres. Med 10 friske millioner i ekstra planleggingsmidler unngår vi unødvendige forsinkelser. Derfor håper jeg at Venstre vil få gjennomslag for dette i budsjettforhandlingene med regjeringen, avslutter Gran.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**