25 mill til Fram II

Venstre legger inn 25 mill til byggetrinn 2 av Framsenteret i Tromsø.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Fram II skisse

Foto: roso

Venstre vil sikre Fram 2

Venstre har i sitt alternative statsbudsjett lagt inn en oppstartsbevilgning på 25 millioner kroner til Framsenteret byggetrinn 2. — Dette er en svært viktig del av Norges Nordområdesatsning og et viktig bidrag til å styrke kunnskaps- og forskningsmiljøene i Nord, sier Irene Dahl, fylkesleder i Troms Venstre.

Framsenteret byggetrinn 2 ble ferdig regulert i 2012 og skal etter planen huse blant annet Arktisk råd, Havforskningsinstituttet, Akvaplan mm. og skal romme ca 200 arbeidsplasser.

– Framsenteret trinn 2 er et en viktig del av cluster-tenkningen rundt Sørbyen. Her skal flere verdensledende kompetansemiljøer på Arktis, Antarktisk og klima- og miljøovervåkning samles. Samtidig jobbes det fra byrådets side også med å tilrettelegge for bedrifter, kultur og hoteller i området, sier byråd for næring, kultur og idrett, Jonas Stein (V).

Venstre har som hovedmål i dette statsbudsjettet å styrke klimaprofilen og den sosiale profilen på selve statsbudsjettet.

-På denne måten passer Framsenteret trinn 2 som hånd i hanske for oss i Venstre. Dette er et svært viktig tiltak for å styrke miljø- og klimaforskningen i nord og vil være viktig for å få ny kunnskap om det som skjer i havet og i Nordområdene. Denne kunnskapen vil bidra til å skape morgendagens arbeidsplasser og sikre den fremtidige velferden, avslutter Irene Dahl.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**