Møteplan 2015

Her finner du møteplan for 2015 med oversikt over møter i Skedsmo Venstre samt møtedatoer for de politiske utvalgene i Skedsmo kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Kalender

Foto: Rydex

Gruppemøtene er vanligvis lagt til mandagen før hovedutvalgsmøtene. I tillegg avholdes det av og til egne temamøter. Møteplanen vil bli oppdatert fortløpende.

Alle gruppemøter er åpne og finner sted på Venstres kontor i 2. etasje på Rådhuset, med mindre annet er nevnt.

Sakspapirer til aktuelle politiske saker som er til behandling, finner du på kommunens internettside.

Januar
05. GRUPPEMØTE, 18.00
07. Formannskapsmøte, 08.30
07. Hovedutvalgsmøter, 18.00
14. Formannskapsmøte, 08.30
26. ÅRSMØTE, 18.00 (formannskapssalen)
28. Kommunestyremøte, 18.00

Februar
02. GRUPPEMØTE, 18.00
03. NOMINASJONSMØTE, 18.00 (rådhuskantina)
04. Formannskapsmøte, 08.30
04. Hovedutvalgsmøter, 18.00
07.-08. Årsmøte i Akershus Venstre, Gardermoen
11. Formannskapsmøte, 08.30
25. Kommunestyremøte, 18.00

Mars
02. GRUPPEMØTE, 18.00
04. Formannskapsmøte, 08.30
04. Hovedutvalgsmøter, 18.00
11. Formannskapsmøte, 08.30
25. Kommunestyremøte, 18.00

April
07. GRUPPEMØTE, 18.00 (tirsdag)
08. Formannskapsmøte, 08.30
08. Hovedutvalgsmøter, 18.00
15. Formannskapsmøte, 08.30
17.-19. Venstres landsmøte, Tromsø
29. Kommunestyremøte, 18.00

Mai
18. GRUPPEMØTE, 18.00
20. Formannskapsmøte, 08.30
20. Hovedutvalgsmøter, 18.00
27. Formannskapsmøte, 08.30

Juni
10. Kommunestyremøte, 09.00

August
17. GRUPPEMØTE, 18.00
19. Formannskapsmøte, 08.30
19. Hovedutvalgsmøter, 18.00
26. Formannskapsmøte, 08.30

September
09. Kommunestyremøte, 18.00
14. VALG
15. MEDLEMSMØTE, 18.00 (tirsdag)
16. Formannskapsmøte, 08.30
16. Hovedutvalgsmøter, 18.00
23. Formannskapsmøte, 08.30

Oktober
07. Kommunestyremøte, 18.00
14. Kommunestyremøte, 18.00
19. GRUPPEMØTE, 18.00
21. Formannskapsmøte, 08.30
21. Hovedutvalgsmøter, 18.00
28. Formannskapsmøte, 08.30

November
11. Kommunestyremøte, 18.00
16. GRUPPEMØTE, 18.00
18. Formannskapsmøte, 08.30
18. Hovedutvalgsmøter, 18.00
25. Formannskapsmøte, 08.30

Desember
09. Kommunestyremøte, 09.00

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**