– Historisk parlamentarikermøte i Oslo om religions- og livssynsfrihet

Parlamentarikere fra hele verden kommer til Oslo 7. og 8. november for å diskutere hvordan de sammen kan bekjempe økende restriksjoner og forfølgelse på grunn av religion eller livssyn. – Parlamentsmedlemmer fra over 20 land signerer Oslo-deklarasjonen for religionsfrihet, opplyser initiativtaker og stortingsrepresentant Abid Q. Raja (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

 Parlamentarikersamlingen for religionsfrihet starter i Oslo på på Stortinget fredag 7. november.

Parlamentarikersamlingen for religionsfrihet starter i Oslo på på Stortinget fredag 7. november.
Foto: Stortinget

 - Det som skal skje i Oslo er historisk. Aldri før har parlamentarikere i kraft av å være folkevalgte fra så mange land, og fra alle verdens hjørner, samlet seg for å signere en erklæring, sier Raja.

– Det som skal skje i Oslo er historisk. Aldri før har parlamentarikere i kraft av å være folkevalgte fra så mange land, og fra alle verdens hjørner, samlet seg for å signere en erklæring, sier Raja.
Foto: Gisle Bjørneby, 2013

Religion er kimen til konflikt overalt i verden nå. Folk drepes og forfølges på grunn av religion. Religion og ideologi kan misbrukes til å danne et bakteppe for undertrykkelse og forfølgelser, og det nyeste eksemplet vi har foran oss er blodsutgytelsene i regi av IS.

Les også: Rajas kronikk i VG: Norges engasjement for menneskerettigheter har blitt lagt merke til internasjonalt. Nå vil Verden at Norge skal ta en lederolle for å fremme frihet knyttet til religion og livssyn.

Signerer felleserklæring
– Det som skal skje i Oslo er historisk. Aldri før har parlamentarikere i kraft av å være folkevalgte fra så mange land, og fra alle verdens hjørner, samlet seg for å signere en erklæring, sier Raja.

– Forskning viser at det er betydelig mindre voldelig forfølgelse av religiøse minoriteter og større grad av fred i land der religionsfriheten står sterkt. Det er det som er bakgrunnen for at et internasjonalt krafttak for å fremme religionsfrihet er så viktig, understreker Abid Q. Raja.

Program: Fredag 7.11: Åpning
Sted: Stortinget, Lagtingsalen
Tid: Fredag 7.november kl. 12-18
Agenda: Velkomsttale fra Presidentskapet ved første visepresident Marit Nybakk i Lagtingsalen og fra Utenriksminister Børge Brende kl. 12 med påfølgende lunsj med delegasjonen i Eidvollsgalleriet. Møtestart fra kl. 13.30.

Program: Lørdag 8.11. Signering:
Sted: Nobels fredssenter, Brynjulf Bulls plass
Tid: Lørdag 8. November: Kl. 15 00 – 17 30
Agenda: Signering av deklarasjonen om religionsfrihet. Deretter stiller deltakende lands parlamentsmedlemmer til åpent dialogmøte med presse og samfunn. Signeringen av deklarasjonen er et forsøk på å få til global bevegelse som fremmer religionsfrihet.

Mer info og deltagere– Konferansen er økonomisk støttet av UD, Fritt-Ord og Stefanusalliansen.
– FNs, EUs og USAs spesialutsendinger for religionssaker kommer. Parlamentsmedlemmer fra bl.a. Tyrkia, Brasil, Indonesia, Myanmar, Pakistan, Nepal, Tyskland, England, Italia, Canada, Tanzania, Australia, Sør-Afrika, Uruguay, Irak.
– Fra norske stortinget vil bl.a. Annikken Huitfeldt (AP), Knut Arild Hareide (Krf), Trine Skei Grande (V), Rasmus Hanson (MdG) og Sylvi Graham (H) delta utover Stortingets presidentskap.
– Kriteriet for deltakelse har vært å være folkevalgt til nasjonalforsamling, vært aktiv i kampen for religionsfrihet, og vil fullt ut slutte seg til deklarasjonen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**