Venstres valgliste for 2015

Venstres liste for 2015-valget er klar. Erlend Horn får med seg Idun Bortne, Per-Arne Larsen, Njaal Neckelmann og Åsta Årøen som partiets prioriterte kandidater.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Venstres forhåndsprioriterte kandidater for valget til bystyret:
(Resten av listen finner du nederst i saken)

1: Erlend Horn (Årstad)
2: Idun Bortne (Fana)
3: Per-Arne Larsen (Åsane)
4: Njaal Neckelmann (Bergenhus)
5: Åsta Årøen (Laksevåg)

erlend

Erlend Horn (27) blir Venstres listetopp. Her kan du lese Erlends takketale til nominasjonsmøtet.

Kjære Bergen Venstre.

Først må jeg si tusen takk for tilliten. Det er ikke hverdagskost for en 27-åring å bli enstemmig nominert som listetopp for Norges eldste parti, i Norges nest største by, til et av de viktigste valgene i Bergens historie. Utfordringen er stor, men den blekner sammenlignet med mulighetene.

Venstres velgere har muligheten til å gjøre en forskjell. I september kom rapporten «The New Climate Economy», utarbeidet av en uavhengig, internasjonal ekspertgruppe som litt flåsete sagt har konkluderte med at løsningen på klimakrisen er å stemme på Venstre.

Rapporten konkluderer nemlig med at økonomisk vekst ikke bare kan, men må gå hånd i hånd med grønn, bærekraftig utvikling. Debatten om klimaendringene handler nå om det Venstre har sagt i valgkamp etter valgkamp: Grønn vekst kan både løse de globale klimaproblemene, og bidra til å løfte folk ut av fattigdom.

Klimakampen står primært i byene. Byene er motorene for økonomisk vekst i verden, for folkeveksten, og for veksten i forurensning og utslipp av farlige klimagasser. Halvparten av verdens økte energibehov de neste femten årene kommer i de 500 største byene. Byene er årsaken til mange av problemene, men de er også løsningen. Analyser viser at de 724 største byene i verden kan redusere globale klimagassutslipp med halvannen milliarder tonn CO2 hvert eneste år, bare ved å gjøre noe med transportsystemene sine. Nøkkelen til å løse klimakrisen ligger i grønne, bærekraftige byer.

Vi bergensere må gjøre vårt. Bergen har muligheten til å bli Norges hovedstad for fornybar energi, slik Norge kan bli Europas grønne batteri. Byen vår står overfor stor befolkningsvekst. Det gir oss utfordringer, men det gir oss også muligheten til å vise at vekst kan være grønn og bærekraftig. Vi har kunnskapen og kapitalen — alt vi trenger er den politiske viljen til å gripe mulighetene. Venstre har den viljen.

Valgkampen i 2015 kommer til å dreie seg om Venstre og våre løsninger for et bærekraftig Bergen. Byrådspartiene kommer til å hoppe opp og ned på bremsene og si at vi går for fort frem. Venstresiden vil forsøke å fortelle velgerne at vi kan gå fortere sammen med dem.

Vi vet at de tar feil. Vi vet at når det kommer til å prioritere grønn, bærekraftig byutvikling får bilentusiastene i Høyre og kraftsosialistene i Arbeiderpartiet de samme kalde føttene. Vi vet at det grønne engasjementet til de røde og de blå bare strekker seg til fine formuleringer i partiprogram og pressemeldinger. Vi vet at når ord skal omsettes til handling, er det Venstre som må gjøre jobben.

Venstre skal ikke gå til valg med dommedagsprofetier og katastrofebeskrivelser. Det er mye som er bra i Bergen. Det er mye bergenserne er gode på som vi i Venstre har vært med på å bygge opp. Derfor går vi til valg på et blågrønt byråd. Fordi vi vet at Venstre har det som skal til for å rette opp i det som går dårlig, uten å gamble med det som går bra.

Når Venstres medlemmer har nominert meg som listetopp, har dere gitt meg mandat til å søke makt på vegne av Bergens liberale parti. Vi skal tilbake i byråd. Åtte år i opposisjon er åtte år for mye.

Venstre skal i byråd for å bygge Bybanen til alle bydelene på en måte som gir oss det kollektivtilbudet og den byutviklingen bergenserne fortjener. Vi skal ikke la oss styre av uvitenhet, frykt eller vikarierende motiver, slik de større partiene gjør. Buss og bane vil alltid være Venstres prioritet nummer én.

Venstre skal i byråd for å gjøre veksten grønn og miljøvennlig. Vi skal bygge tett, høyt og nært, slik at vi får plass til flere bergensere samtidig som vi reduserer transportbehovet, kutter utslippene, og gir alle tilgang på trygge, urbane byrom hvor de ikke behøver å dra på tvers av byen for å komme til jobb, til skolen, til barnehagen eller på butikken.

Venstre skal i byråd for å sikre at alle får ta del i veksten. Bærekraftig byutvikling er den røde tråden gjennom Bergen Venstres grønne politikk, men ingen skal være i tvil om at vi også er til å kjenne igjen i skolepolitikken, i sosialpolitikken og i nærings- og kulturpolitikken.

Bærekraft handler også om gode skoler, slik at alle får brukt evnene sine til vårt felles beste. Det handler om en varm og raus sosialpolitikk, slik at alle får ta del i den utviklingen Venstre skal bidra til. Det handler om gode barnehagetilbud, attraktive kulturtilbud og trygge arbeidsplasser som gir Bergen den styrken vi trenger for å utvikle oss som en moderne, miljøvennlig, bærekraftig by.

Men det hjelper lite med gode ideer og et godt program dersom de ikke kan innføres. Derfor må vi få budskapet ut og overbevise byens borgere om at Venstre er det rette valget.

Valgkamper handler om å være god og smart i media, tøff og tydelig i debatter og engasjert og lyttende i møte med velgerne.

Men en valgkamp er først og fremst hard innsats, og jo flere som bidrar desto bedre valg kan vi gjøre. Og vi som nomineres til våre toppkandidater kan ikke gjøre dette alene.

Stian Ludvigsen banket på tusenvis av dører i 2013, noe som førte til at han fikk gitt valgmateriell i hånden til 1006 velgere. Alle har selvsagt ikke anledning til det, men alle kan gjøre litt. Ta noen husbesøk i ditt nærområde, stå på stand, bli med toppkandidatene til debatter og del ut materiell, snakk med venner og kollegaer, bruk sosiale medier, gi noen kroner til valgkampen.

Det er summen av dette, summen av alles innsats vil kunne gi oss mulighet til å sette vårt grønne og liberale preg på denne byen i generasjoner fremover.

Slik ble den øvrige listen:

6) Ingrid Nergaard Fjeldstad
7) Øydis Lebiko
8) Harald Queseth
9) Anders Skoglund
10) Kristin Øygarden
11) Sindre Horn
12) Astrid Knutsen Hårstad
13) Siri K. Hamre
14) Trond Wathne Tveiten
15) Siw Bergesen
16) Ragnar Fagereng
17) Kjell-Andre Johannessen
18) Tone Bjørndal
19) Liv Aarberg
20) Olav Garvik
21) Elisabeth Vannebo
22) Alf Helge Greaker
23) Gyri Skre
24) Robert Mjelde Flatøy
25) Ulvhild Eide
26) Iver Ørstavik
27) August Mestad
28) Holly Hui
29) Erlend Koppen Skar
30) Kevin Johnsen
31) Anders Waage Nilsen
32) Julia Kristoffersen
33) Jørgen Aas
34) Hanne Kvilhaugsvik
35) Jo Endride Lid Lerheim
36) Tallak Rundholt
37) Bjørnar Hamre
38) Grete Line Simonsen
39) Eivind Aalen Øi
40) Grete Kvilvang
41) Margareth Hjartåker
42) Sunniva Eide
43) Arild Horn
44) Hilde Horn
45) Ådne Horn
46) Berit Jacobsen
47) Andreas Økland
48) Hanne Brørs
59) Trond Gullaksen
50) Marit Thunes
51) Trygve Eiken
52) Liv Sæbø Fausa
53) Eirik Natlandsmyr
54) Turid Thomassen
55) Eirik Hauke Tønnessen
56) Lena Bratsberg
57) Tom Furnes
58) Andrea Meyer
59) Andreas Kolstad
60)Agnese Sila
61) Anton Engen
62) Mette-Lene Berger
63) Martin Sande
64) Jon Simonnæs
65) Jørgen Kristoffersen
66) Mathias Bratz-Queseth
67) Hans-Carl Tveit
68) Gunn-Vivian Eide
69) Stian Skår Ludvigsen
70) Julie Andersland

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**