Vil stoppe gigantprosjekt ved Flesland

— Prosjektet bygger opp under en dårlig byutvikling som legger opp til store transportbehov, mener Julie Andersland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

 – Utbygging på Flesland vil øke skjevfordelingen vi allerede har i Bergen, med for få arbeidsplasser i nord og for få boliger i sør, sier mener Julie Andersland

– Utbygging på Flesland vil øke skjevfordelingen vi allerede har i Bergen, med for få arbeidsplasser i nord og for få boliger i sør, sier mener Julie Andersland

Det mener nestleder i Komité for miljø- og byutvikling i Bergen, Julie Andersland (V). Partiet, som ønsker byrådsmakt sammen med Høyre, KrF og Frp etter valget i 2015, vil stoppe planen.

Planen er gigantisk. Den legger til rette for 68 000 kvadratmeter ny bebyggelse, der om lag 52 000 kvadratmeter er tenkt til kontor, og 16 000 kvadratmeter til forretning og hotell. Dette er første trinn. Samlet legger planen opp til 187 000 kvadratmeter næringsareal.

— Næringsområdet har kapasitet til nærmere 7.000 arbeidsplasser ved full utbygging over lengre tid, står det i planforslaget.

Ikke bærekraftig
Venstre viser til at bystyret har vedtatt en bærekraftig byutvikling i Bergen, som blant annet innebærer at boliger og arbeidsplasser i større grad skal samlokaliseres.

Bergen lider i dag av kø og kork, spesielt på innfartsårene sørover. Ytrebygda i sør er den bydelen med flest arbeidsplasser, mens i Åsane i nord er det få arbeidsplasser.

— Dette vil øke skjevfordelingen vi allerede har i Bergen, med for få arbeidsplasser i nord og for få boliger i sør, sier Andersland.

I dag skriver BA at trafikken i Bergen er så smått begynt å øke igjen, etter at bompengene ble doblet for ett år og fire måneder siden.

— Vi trenger restriksjoner på biltrafikken, men det er å behandle symptomene, ikke selve sykdommen. Den underliggende årsaken til miljøproblemene i Bergen er en dårlig byutvikling. Vi skyter oss selv i foten når vi bygger ut byen slik at transportbehovene øker, sier hun.

Angriper Ap og Høyre
Venstres gruppeleder mener at man bør utvikle Bergen slik at folk kan bo i nærheten av der de jobber.

— Næringsparken på Flesland, som i kveld etter alt å dømme blir anbefalt vedtatt av byggekomiteen, vil forsterke problemene byen har, sier hun.

Området ligger innenfor rød flystøysone og er slik ikke egnet til beboelse.

— Arbeiderpartiet og Høyre påstår at de ønsker en bærekraftig byutvikling, men når det kommer til stykke fortsetter de som før, sier Andersland.

Byrådet forstår ikke hva fortetting er
Byrådet viser til at utbyggingen er i nærheten av bybanen. De har også kuttet i antall parkeringsplasser til prosjektet, fra det noe vagt og underlig formulerte 5 til 15 parkeringsplasser per 1000 kvadratmeter handelsareal og kontor, til maksimalt 6 plasser per 1000 kvadratmeter.

Det gir prosjektet om lag 1100 p-plasser ferdig utbygd.

— Byrådet tror at dette er et fortettingsprosjekt, men det viser bare at de ikke forstår verken grønn byutvikling eller fortetting, sier Andersland.

Fylkesmannen i Hordaland har også fremmet innsigelse til planene, og planen må dermed til mekling, skal den kunne bli endelig godkjent. De mener at omfanget av kontorarbeidsplasser er i strid med de statlige retningslinjene for samordnet areal- og transportplanlegging.

— Næringsparker i sør vil konkurrere med det vi ønsker oss, nemlig flere arbeidsplasser i sentrum og i Åsane. Det er ikke slik at arbeidsplassene spretter opp automatisk bare vi bygger kontorer til dem, mener Andersland.

 Byspredning og dårlig byutvikling er den underliggende årsaken til trafikk- og miljøproblemene i Bergen, mener Venstre

Byspredning og dårlig byutvikling er den underliggende årsaken til trafikk- og miljøproblemene i Bergen, mener Venstre

Vil ikke ha “smultring”
Byutviklingsbyråd Henning Warloe (H) sa i et møte i Bergen Næringsråd for et par måneder siden at han nettopp ikke ville ha en «smultring» av en by, der vekst, liv og aktivitet skjedde rundt sentrum, mens sentrum forvitret.

— Høyre og Ap snakker om bærekraftig fortetting og sier at de ønsker å unngå en smultring-by rundt sentrum, men når vi kommer til enkeltsaker, stemmer de for nettopp det, sier Andersland.

— Men ettersom det ligger nær Bybanen, kommer ikke den til i stor grad å betjene arbeidsplassen da?

— Utbyggingen er problematisk selv om alle som jobber der skulle bruke Bybanen til jobb, sier Andersland.

— En arbeidsplass kan bare være ett sted av gangen, og billige kontorlokaler i periferien kan utkonkurrere mer bærekraftige satsinger i senterområdene, som nødvendigvis kan bli noe dyrere. Dette er det samme som vi ser i detaljhandelen, hvor store, billige kjøpesenterlokaler utkonkurrerer handel i sentrumsområdene.

Les mer om saken på side 8 i Bergensavisen fredag 7. november, eller på Vest24 her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**