Historisk signering i Oslo

I ettermiddag samlet parlamentarikere fra over 20 land seg på Nobels fredssenter i Oslo for å signere en deklarasjon for religionsfrihet. – Dette er historisk. Aldri før har parlamentarikere i kraft av å være folkevalgte fra så mange land, og fra alle verdens hjørner, samlet seg for å signere en erklæring, sier Abid Raja, initiativtaker og stortingsrepresentant for Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Det var også en rekke representanter fra Stortinget som signerte; fra Venstre Abid Raja, Trine Skei Grande og Ola Elvestuen, og i tillegg signerte leder for utenrikskomiteen Anniken Huitfeldt(Ap), Knut Arild Hareide(KrF), Rasmus Hansson(MDG) og Sylvi Graham(H).

Skei Grande signerer DRB

Skei Grande signerer DRB
Foto: Anne Solsvik

Vil starte en global bevegelse
Religion er kimen til konflikt overalt i verden nå. Folk drepes og forfølges på grunn av religion. Religion og ideologi kan misbrukes til å danne et bakteppe for undertrykkelse og forfølgelser, og det nyeste eksemplet vi har foran oss er blodsutgytelsene i regi av IS.

— Bakgrunnen for møtet er at religionsfrihet er under sterkt press verden over. Mennesker undertrykkes, forfølges og drepes grunnet sin tro, manglende tro, eller for at de endrer tro. Vi kan ikke sitte stille og se på undertrykkelsen og ikke gjøre noe, sier Abid Raja.

Abid Raja signerer DRB

Foto: Anne Solsvik

– Dette er en historisk start på en felles global kampanje for religionsfrihet vi startet i Oslo i dag, sier Raja, som forklarer at håpet er økt forpliktende arbeid verden over for å få økt religions- og trosfrihet.

– Forskning viser at det er betydelig mindre voldelig forfølgelse av religiøse minoriteter og større grad av fred i land der religionsfriheten står sterkt. Det er det som er bakgrunnen for at et internasjonalt krafttak for å fremme religionsfrihet er så viktig, understreker Abid Q. Raja.

Signerte deklarasjon og sender brev
I tillegg til å signere deklarasjonen bestemte parlamentarikerne seg for å sende brev til President U Thein Sein i Burma med sterk bekymring over situasjonen i landet. Den samme sterke bekymringen valgte de å uttrykke i et brev til Statsminister i Pakistan Nawaz Sharif.

Ole Elvestuen DRB

Foto: Anne Solsvik

I tillegg sender parlamentarikerne et brev til Pave Fans med oppfordring at han, med sitt engasjement for dialog, tar initiativ til å samle religiøse ledere i verden for å bygge ned konfliktene mellom religioner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**