Åpent møte: Psykiske plager — et studentproblem

I kveld arrangerer Bergen Venstre åpent møte om psykisk helse blant studenter. SiB Helse og veiledning kommer, Studentenes Psykiske Helsetjeneste kommer – og det blir debatt mellom stortingsrepresentantene Ketil Kjenseth (V) og Ruth Grung (Ap).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

 Ketil Kjenseth representerer Venstre i helsekomiteen. I kveld kan du se ham i debatt med Aps Ruth Grung

Ketil Kjenseth representerer Venstre i helsekomiteen. I kveld kan du se ham i debatt med Aps Ruth Grung

Hver femte student sliter med alvorlige psykiske plager. kommer det frem i SHoT, en stor undersøkelse hvor studentenes psykiske helse er kartlagt.

Rapporten viser at studentene sliter medsosial ensomhet, lav studiemestring, konsentrasjonsproblemer, dårlig selvbilde og dårlig kroppsbilde. Samtidig er det store variasjoner i helse-og velferdstilbudet ved landets studiesteder.

Bergen Venstre ønsker velkommen til et møte hvor vi setter lys på hva som kan gjøres på lokalt og nasjonalt plan for å bedre situasjonen for denne utsatte gruppen.

Program
19:00 – Hege Råkil, Direktør for SiB Helse og Veiledning vil legge frem restultatene av Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2014 (SHoT)
19:20 – Øystein Sandven, sjefspsykolog for Studentenes Psykiske Helsetjeneste (SPH) i Bergen vil redegjøre for tilbudet til studentene i Bergen.
19:40 – kort pause
19:50 – Ruth Grung, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i helse- og velferdskomitèen redegjør for APs politikk på området.
20:00 – Ketil Kjenset, stortingsrepresentant for Venstre redegjør for Venstres politikk og forteller om et nytt stortingsforslag om en styking av helse- og velferdstilbudet til studenter.
20:20 – Politisk debatt mellom Kjenseth og Grung om dok.8 og andre politiske skillelinjer på området.

Møtet holdes på Litteraturhuset i Bergen, rom Zinken Hopp i 2. etg, onsdag 12. november kl 19:00.

Møtet er gratis og åpent for alle.

Ketil Kjenseth, som sitter i Stortingets helse- og omsorgskomite for Venstre, vil i kveld legge frem et representantforslag om forslag på en styrking av helse- og velferdstilbudet til studenter. Dette som blant annet går ut på å etablere en statlig tilskuddsordning ved studiesteder og kommuner som har høyskole og universitet. Du kan lese hele forslaget her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**