Venstre vil ha folkehelsemilliard

– Folkehelse og forebygging gir bedre helse, lengre levealder og reduserer sosiale forskjeller. Vi vil legge til rette for at flere kan ta sunne valg og leve gode liv, sier Ketil Kjenseth. – Derfor styrker vi de kommunale helsetjenestene, legger til rette for en offensiv satsing på sykkel- og gangveier, fjerner moms på frukt og grønt og prioriterer forskning innenfor muskel- og skjelettlidelser og psykisk helse, sier Venstres helsepolitiske talsperson.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Kjenseth ønsker å styrke regjeringens satsinger på folkehelse. Blant tiltakene i Venstres folkehelsemilliard er flere helsesøstre i skolen, flere stillinger på helsestasjonene, friluftstiltak, momskompensasjon for idrettsanlegg og en storsatsing på flere gang- og sykkelveier.

Les også: Venstres budsjett: Et grønnere og mer sosialt statsbudsjett

– Vi ønsker også en satsing på ny teknologi for å motivere folk til å komme seg ut på tur. Smarttelefoner og digitale kart kan friste mange ut av godstolen, sier Kjenseth, som også vil reversere regjeringens kutt i «Aktiv på dagtid» – et tilbud til sykemeldte og uføre som en rekke idrettskretser driver.

 - Helse handler om et godt helsetilbud, men minst like viktig er bedre tilrettelegging til et mer aktivt liv i lokalmiljøene, sier Kjenseth.

– Helse handler om et godt helsetilbud, men minst like viktig er bedre tilrettelegging til et mer aktivt liv i lokalmiljøene, sier Kjenseth.
Foto: Venstre

Bare en av fem aktive
Et mindretall av voksne oppfyller anbefalingene fra Helsedirektoratet. Undersøkelser viser at bare 20 prosent av de voksne oppfyller anbefalingene om 30 minutters daglig aktivitet.

– Helse handler om et godt helsetilbud, men minst like viktig er bedre tilrettelegging til et mer aktivt liv i lokalmiljøene. Det er utgangspunktet for Venstre folkehelsemilliard. Vi bør bruke de store pengene på tiltak som forebygger livsstilssykdommer, understreker Kjenseth.

Flere helsesøstre
Kjenseth tar også til orde for en opptrapping av antall helsesøstre og for å styrke helsestasjonene med flere fysioterapeuter og psykologer.

– I vårt budsjettforslag legger vi opp til 250 nye stillinger, med et ønske om å øke dette til 1000 nye stillinger innen 2017. Skolehelsetjenesten og helsestasjonene har en viktig rolle med å veilede og motivere til sunne valg, sier Kjenseth.

Utjevning av sosiale forskjeller
Forebygging og folkehelse er viktige fattigdomstiltak som utjevner sosiale forskjeller. Blant tiltakene i Venstres folkehelsemilliard er flere helsesøstre i skolen og flere stillinger på helsestasjonene.
– Helsestasjonene har en unik mulighet til å kunne gripe inn tidlig og forhindre negativ utvikling i kosthold, mosjon eller psykososiale forhold.

Blant tiltakene fra Venstre:
• Gang- og sykkelvei (300 mill)
• Belønningsordning for sykkel (200 mill)
• 250 nye helsesøstre i skolehelsetjenesten (163 mill)
• 250 nye stillinger på helsestasjonene (163 mill)
• Friluftstiltak i kommunene (29 mill)
• Økt momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg (27.5 mill)
• Tilskudd til lokale folkehelseinitiativ (10 mill)
• Tiltak for svømming i barnehagene (10 mill)
• Satsing på velferdsteknologi og FoU (50 mill +50 mill)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**