Grønn bløff fra Ap

Den siste tiden har Ap forsøkt å grønnvaske seg selv, men det grønne Arbeiderpartiet er en bløff, skriver Erlend Horn i dette innlegget i Bergens Tidende.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Grønn, bærekraftig byutvikling er Venstres viktigste politiske prioritering i Bergen. Den siste tiden har Arbeiderpartiet forsøkt å grønnvaske seg selv, og har fridd til Venstre med utspill om hvor grønn og miljøvennlig Norges sosialdemokratiske parti nå plutselig er blitt. Dessverre er det lite samsvar mellom de fine ordene Ap smykker seg med og det partiet gjør i bystyret. Det grønne Arbeiderpartiet er en bløff.

 Grønn, bærekraftig byutvikling handler om å bidra til balanse mellom ulike tilbud som jobb, hjem, skole, barnehage og butikker. En ytterligere utbygging av store næringsområder i Ytrebygda gir oss stikk motsatt utvikling, mener Erlend Horn.

Grønn, bærekraftig byutvikling handler om å bidra til balanse mellom ulike tilbud som jobb, hjem, skole, barnehage og butikker. En ytterligere utbygging av store næringsområder i Ytrebygda gir oss stikk motsatt utvikling, mener Erlend Horn.

Bergen står overfor store miljøproblemer. Symptomet er overdreven biltrafikk og det må vi gjøre noe med, men det er mange tiår med dårlig byutvikling som er selve sykdommen. Partier som ønsker å kalle seg grønne, som vil prioritere bærekraftig byvekst, må gå til roten av problemet.

Byspredning på Flesland
På neste bystyremøte skal bergenspolitikerne si ja eller nei til en ny næringspark på Flesland. Prosjektet åpner en enorm utbygging av kontorlokaler langt unna alt som er av sentrumsområder.

Næringsparken blir ikke bare bygget uten tanke på fremtidig boligbygging, den ligger til og med i såkalt rød flystøysone, som garanterer at det aldri hverken vil eller kan bli bygget boliger der.

Om få år vil Bergen ha overskudd på kontorareal, men underskudd på arealkrevende næring og på boliger. Ubalansen i fordelingen av boliger, arbeidsplasser og næringsarealer mellom de ulike bydelene er den grunnleggende årsaken til den overdrevne trafikken vi ser i dag.

Grønn, bærekraftig byutvikling handler om å bidra til balanse mellom ulike tilbud som jobb, hjem, skole, barnehage og butikker, slik at transportbehovet reduseres og flest mulig bergensere kan finne det de trenger i hverdagen innen rekkevidden av en sykkeltur. En ytterligere utbygging av store næringsområder i Ytrebygda gir oss stikk motsatt utvikling.

Flyplassby er ikke bærekraftig
Fylkesmannen er mot prosjektet av samme grunn som oss: «Flesland flyplassby» undergraver intensjonen i alle retningslinjer som sier at miljøvennlig fortetting skal skje i senterområdene. Fremtidig boligbygging i Ytrebygda bydel er ikke i nærheten av å veie opp for den stadig økende ubalansen.

Arbeiderpartiets ja til utbyggingen på Flesland er dessverre en del av et mønster. Aps folk er godt skolerte i grønn retorikk, men følger ikke opp ord med handling. Da bystyret i vår sikret flertall for Birkeland næringsområde på Brakehaugen, som er nok en bilbasert utbygging i Ytrebygda, sto Arbeiderpartiet igjen sammen med Høyre og Frp.

Går vi lenger tilbake finner vi at det meste av dårlig byutvikling i Bergen, fra storstilt utbygging av kjøpesentre i Åsane til tilrettelegging for enda mer forurensende flytrafikk fra Flesland, er blitt til som kompromisser mellom de tre største partiene.

Venstre er forberedt på at vi må samarbeide med mindre miljøvennlige partier enn oss for å få gjennomslag for vår politikk. Vi går til valg på et borgerlig byråd, men avviser ikke å finne gode løsninger i enkeltsaker sammen med Arbeiderpartiet. Da er det enklere for alle om Ap er åpne om at hos dem blir grønn, bærekraftig byutvikling prioritert ned til fordel for andre hensyn.

Erlend Horn
Venstre

En forkortet versjon av dette innlegget sto på trykk i Bergens Tidende mandag 17. november.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**