Oppgjør med «hemmelig» skjenkepolitikk

Hotel Norge skjenket en 16-åring. Liv Røssland (Frp) sørget for at de ikke mistet skjenkebevillingen. Det fikk aldri offentligheten vite. Det reagerer Venstres Erlend Horn på.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


BT har fått innsyn i en rekke dokumenter i forbindelse med Hotel Norge-saken og setter søkelyset på saken i en reportasje tirsdag. Erlend Horn spør etter bindinger.

Erlend Horn 2015 2

Han sier gjennomsiktigheten i dette systemet er under enhver kritikk. Når skjenkekontoret sender brev til Hotel Norge om at de ikke får inndratt bevillingen, er det nemlig ikke kjent for noen at de går mot sine egne overbevisninger.

- Det bør gjøres kjent på en tydelig måte. I tillegg gir det et enormt potensial for forskjellsbehandling når byrådet ikke begrunner tydelig hvorfor de snur i en sak.

Han mener praksisen skaper en unødvendig tvil rundt kommunens avgjørelser. Horn sier det fjerner muligheten for de folkevalgte og journalister å stille det enkle spørsmålet «hvorfor».

- Da forsvinner vår kontrollfunksjon. Hvorfor mente Røssland at det bare skulle gis seks prikker her? Hvorfor er Hotel Norge annerledes enn de andre tilfellene? Finnes det bindinger? Dette er spørsmål som dukker opp når de ikke har et åpnere system.

Les hele saken på BT.NO eller på side 12 og 13 i papirutgaven tirsdag 18. november.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**