Vil ha Kvarteret på kommunebudsjettet

Ungdoms- og fjerdekandidat for Bergen Venstre, Njaal Neckelmann, sier det er på sin plass å inkludere Kvarteret i kulturbudsjettet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

 Njaal Neckelmann er nummer 4 på Venstres liste til bystyret

Njaal Neckelmann er nummer 4 på Venstres liste til bystyret

Venstre ønsker å gi studenthuset en årlig støtte på hundre tusen kroner, melder Studvest.

Ungdoms- og fjerdekandidat for Bergen Venstre, Njaal Neckelmann, sier det er på sin plass å inkludere Kvarteret i kulturbudsjettet.

— Kvarteret er en sentral del av kultur-Bergen, og opplæringen og kompetansehevingen de driver nyter andre kulturarrangører i Bergen godt av siden, sier Neckelmann.

Partiet er nå i forhandlinger med de andre byrådspartiene om å få Kvarteret inn på kommunens kulturbudsjett. Neckelmann forteller at de har KrF med på laget, men at de må bli enige med Høyre og FrP i budsjettforhandlingene for å sikre flertall i bystyret.

— Kvarteret er en av Venstres prioriteter. Vi ønsker å gi dem forutsigbarhet og muligheten til å tenke langsiktig, sier Neckelmann.

Tekniske investeringer
I fjor la 425 frivillige ned over 40 000 dugnadstimer på Kvarteret. Lederen for Kvarteret, Khiem Tran, synes også at Kvarteret fortjener en plass på kulturbudsjettet.

Tran forteller at det er en forutsetning at pengene skal brukes på utskiftning av teknisk utstyr. Kvarterets utstyrspark er gammel og bør byttes ut, men det er nærmest umulig å gjøre noe med det uten hjelp på økonomifronten, sier Tran.

Stor betydning
Han legger til at å bli tatt opp som budsjettpost vil signalisere at kommunen skjønner studentenes betydning i byen.

— Det er ikke sånn at de bare er her i tre år for så å dra igjen. De bidrar til at Bergen, både som student- og kulturby, vokser og utvikles.

Kvarterets drift gagner ikke bare studentene, men også kulturbransjen og Bergen direkte. Et tilskudd fra kommunen vil gi en bedre økonomisk forutsetning. Tran ønsker at Kvarteret skal ha en bærekraftig drift.

— Kvarteret skal være her både om femti og hundre år, sier Tran.

I budsjettforhandlinger
Gruppeleder i kommunestyret og arbeidsutvalget, Dag Skansen fra Høyre, sier at kommunen ikke har økonomisk ansvar for Kvarteret siden det eies av Universitetet i Bergen.

— Men en må også se på det positive Kvarteret gjør for byen, og ta dette med i vurderingene, sier Skansen.

Siden bystyret for tiden er midt i budsjettforhandlingene, kan han ikke si noe om hva utfallet vil bli.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**