Vil ha ubevæpnet hverdagspoliti

Venstre fremmer et representantforslag der regjeringen bes om ikke å åpne for generell bevæpning i politiet. — Vi tror konsekvensen av bevæpning er at politiet vil miste sitt sivile preg, og at det kan oppstå flere, ikke færre, farlige situasjoner, sier Venstres justispolitiske talsperson Iselin Nybø.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Iselin Nybø

Foto: Venstre

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) sendte i august i fjor ut på høring et utkast til ny våpeninstruks for politiet. I forslaget åpner regjeringen for en generelle bevæpning av politiet.

– Norge har lang tradisjon for å ha et sivilt og ubevæpnet politi. En av kvalitetene ved vårt samfunn er den høye tilliten borgerne har til hverandre og myndighetene. Politiet er blant de institusjoner som et godt samfunn er avhengig av, og som selv er avhengig av tillit fra borgerne. Tilliten til politiet fikk seg en knekk etter 22. juli-tragedien, og generell bevæpning av politiet er neppe det som skal til for å gjenopprette denne tilliten, mener Iselin Nybø.

Politi

Mangelfull utredning
Hun mener også at det er sterkt beklagelig at spørsmålet om generell bevæpning ikke er blitt utredet. Forslaget er basert på en utredningen som bare skulle vurdere en oppdatert våpeninstruks innenfor et regime med fortsatt ubevæpnet politi.

– Siden har Justisdepartementet føyd til et forslag som åpner for generell bevæpning der politiet mener dette er den beste løsningen, og der det blir opp til Politidirektoratet å bestemme hvor det skal skje. Det er sterkt beklagelig at regjeringen ikke har utredet hvilke konsekvenser en slik innføring av generell bevæpning i politiet vil ha, påpeker Nybø.

Bør ikke være opp til politiet selv
Nybø er også svært kritisk til at det foreslås å overlate til politiet å selv kunne avgjøre om det skal innføres generell bevæpning eller ikke i et politidistrikt eller særorgan.

— Politiets rolle og oppgaver i et rettssamfunn, som det norske, er i høyeste grad et spørsmål for norske myndigheter, for fellesskapet og for våre folkevalgte organer å ta stilling til, sier Nybø.

Økt risiko ved bevæpning
Norge er i dag det eneste landet i Norden som ikke har et politi med full bevæpning. I følge professor Johannes Knutsson ved Politihøyskolen, skyter politiet i Sverige seks ganger så ofte som her til lands, hvis man også tar hensyn til befolkningsmengden. Én person dør hvert år, og åtte personer blir skadd av politiskudd. Hvert tiende skudd fra svensk politi er vådeskudd som er resultat av feil håndtering av våpen. Uansett hvor trent politiet er, viser statistikken at risikoen for å skyte feil person, eller for å skyte riktig person på feil sted, øker ved generell bevæpning.

Iselin Nybø mener dagens ordning med «framskutt lagring», der patruljene oppbevarer skytevåpen nedlåst i kjøretøyet, er tilstrekkelig.

Politiet er selv skeptiske
– En undersøkelse som ble gjennomført av NRK høsten 2013, viste at ingen av politimesterne i de 27 politidistriktene i Norge ønsker et politi med full bevæpning. De mener at generell bevæpning vil føre til at politiet mister det sivile preget, og at politiet kan risikere å ta initiativ til et våpenkappløp. I tillegg er de bekymret for at terskelen for å bruke våpen vil synke dersom man er bevæpnet, og at det kan være vanskelig å «reversere» en situasjon dersom man først har trukket våpen. Politimesterne legger også vekt på at våpenet kan være et hinder under utførelse av øvrig tjeneste og daglige gjøremål, påpeker Nybø.

– Når selv Storbritannia har klart å holde fast ved denne praksisen, er det ingen grunn til å innføre generell bevæpning i Norge, sier stortingsrepresentant Iselin Nybø.

Politi

Foto: Sesselja Bigseth

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**